Debatt

Kort sagt, søndag 16. september

  • Debattredaksjonen

Bistand – tid for pause i planleggingen. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bistand – tid for pause i planleggingen

Kjell Roland og Paul Collier tar i en kronikk i Aftenposten og Bistandsaktuelt 28. august til orde for et sterkere næringslivsengasjement for flere arbeidsplasser og økonomisk vekst i utviklingslandene. Budskapet er viktig og betimelig, men kronikken skjemmes av flere nedrige utfall mot bistandsindustrien og bistandsarbeiderne.

Utvikling i fattige land krever sunn økonomisk vekst, kombinert med utvikling av sosiale systemer, utdanning og helse. Ikke minst krever det en ansvarlig politisk ledelse. Kun økonomisk vekst ledet av kommersielle aktører er ofte ikke til beste for lokaløkonomien.

Vi har tidligere foreslått at regjeringen burde utnevne et utvalg med LO, NHO, frivillige organisasjoner samt NORAD for å fremme forslag til Stortinget for bruken av norske bistandsmidler. Et slikt utvalg vil åpne veien for et sterkere næringslivsengasjement innenfor en helhetlig samfunnsorientert utviklingspolitikk. En iverksettelse av utviklingsminister Nikolai Astrups (H) planer vil føre til at NORAD blir et regnskapskontor med enkelte forvaltningsoppgaver, og all substans går til UD. Enkelte oppgaver overlates til multilaterale organisasjoner (FN). Fagområdet og miljø i Norge svekkes.

Vi trenger et bredt kunnskaps- og erfaringsbasert miljø på utviklingspolitikk mot de landene vi samarbeider med. Viktig også for norsk næringsliv og for utvikling av vårt eget samfunn i en verden i utvikling og folkeforflytninger.

Tom Eric Vraalsen, tidl. FN-ambassadør og bistandminister (Sp) i Syse-regjeringen, og Per Ø. Grimstad, tidligere NORAD-direktør


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt