Vranglesning eller uklare holdninger? | Anki Gerhardsen

Anki Gerhardsen.

Hvorfor er ikke Morgenbladet klokkeklar på at debatt ikke er det samme som aksept?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Den beste måten å skjule uklare meninger på, er å pakke dem inn i ulne formuleringer. Men da bruker man ikke Morgenbladets lederspalte.

Jeg har kritisert Morgenbladet for å gi støtte til lite demokrativennlige holdninger ført i pennen av deres egen spaltist, Sumaya Jirde Ali.

Alis tekst føyer seg inn i et intenst angrep på Klassekampen fordi avisen inviterte Helge Lurås fra nettstedet Resett inn til en åpen debatt om alternative medier. Morgenbladets redaksjonssjef Ivar A. Iversen rister på hodet av min kritikk og mener jeg ikke kan lese. Så la oss lese sammen:

Dette skriver Ali: «Personlig er jeg for no-platforming ettersom jeg mener at minoriteters rett til å ikke bli utsatt for hatefulle ytringer og trakassering kommer før ekstreme gruppers behov for å ytre de samme meningene.»

I lederen, som omhandler Alis tekst, gjengir Morgenbladet mesteparten av dette sitatet og skriver: «Her har hun helt rett». Ingen nyansering. Ingen reservasjon.

Lederen har dessuten tittelen «Nekt hets en plattform», og vage formuleringer som «no-platforming er i utgangspunktet problematisk» og «Ved første øyekast virker deltagelsen (til Lurås) tilforlatelig». Like etter kommer et «Men».

Ulovlige ytringer skal ikke publiseres

Vi er helt enige om at hets og trakassering er et problem vi må jobbe imot, og ulovlige ytringer skal selvfølgelig ikke publiseres noe sted. Det trenger vi ikke diskutere.

Men no platforming, boikott og utestengning av personer truer den åpne og frie samtalen, og er dessuten fullstendig uforenlig med alt norsk presse står for og baserer seg på. Vær Varsom-plakaten er mer enn tydelig akkurat her: «Pressen skal ikke skal gi etter for press fra noen som vil hindre en åpen debatt». Hvorfor er ikke Morgenbladet klokkeklar på at debatt ikke er det samme som aksept?

Problematiserer ingenting

Ali skriver at hun er lei av ytringsfrihetsargumentet, men heller ikke det finner Morgenbladet det nødvendig å drøfte eller gå imot. Morgenbladet problematiserer ikke noe som helst i Alis tekst, og uttrykker heller ingen klar støtte til Klassekampens intensjoner eller beveggrunner. Tvert imot; de løfter en oppdragende pekefinger.

En lederartikkel er avisens nøye gjennomtenkte mening, og den må leses i kontekst av det pågående ordskiftet for øvrig. I dette ordskiftet er overraskende mange villige til å redusere demokratiet, nettopp gjennom å utestenge debattanter. Her kan Morgenbladets lederartikkel i beste fall tolkes som nølende. I verste fall har avisen latt seg gripe av et velmenende beskytterinstinkt som velger litt mindre åpen debatt for å holde smerte unna.