Debatt

Ja, god ledelse virker mot sykefravær | Jonny Ruud

  • Jonny Ruud
    Sjef HR og Organisasjon, FUS-barnehagene
I FUS-barnehagene har vi over tid jobbet for å øke nærværet – altså tilstedeværelse og mestring med involverte og engasjerte ansatte, skriver Jonny Ruud.

Tydelige retningslinjer for oppfølging av sykefravær bidrar til forutsigbarhet for både leder og medarbeider.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Trine Eilertsen kommenterer i Aftenposten 8. august funn i en FAFO-rapport om sykefravær i kommunale og private sykehjem og renholdsbedrifter. Rapporten peker på betydningen av tydelig ledelse og oppfølging av regelverket.

Eilertsen oppfordrer det offentlige til å bli mer opptatt av å lære av privat sektor. I FUS-barnehagene har vi over tid jobbet for å øke nærværet – altså tilstedeværelse og mestring med involverte og engasjerte ansatte. Hittil i år har vi 3,5 prosentpoeng lavere sykefravær enn i kommunale barnehager. Vi har lært og deler gjerne erfaringer.

Les også

En daglig telefon fra sykesengen til sjefen kan gi færre egenmeldinger

Vi satser på å utvikle godt lederskap, vi jobber med rekruttering, vi dyrker en oppfølgingskultur og vi har forbedret samarbeidet med NAV. Overfører vi resultatene til det offentlige, vil det utgjøre 1650 flere på jobb i kommunale barnehager hver dag. (Pr. juni 2018 jobbet det ifølge Statistisk sentralbyrå 95.000 ansatte i norske barnehager. 47 prosent av barnehagene er kommunale).

Godt lederskap

Vi ser at det er viktig at daglig leder i barnehagen er oppdatert på lover og regler og forstår viktigheten av dialog med fastlege og NAV. I 2017 innførte vi felles lederforventninger. En stor del av våre daglige ledere har fått opplæring i arbeidsrett. Sammen med arbeidstakerorganisjonen har vi gjennomført opplæring av daglig leder og tillitsvalgte. Målet er bedre samarbeid og kommunikasjon.

Feilansettelser er kostbart. Men å ansette en person som ikke passer inn, reduserer også barnehagens kapasitet til å se og støtte hvert enkelt barn. I tillegg er det uheldig for den ansatte som trolig vil mistrives. FUS har innført standardisert rekrutteringsprosess.

Kultur for oppfølging

Mange av våre barnehager har opprettholdt et høyt nærvær over år. Med utgangspunkt i deres erfaringer har vi innført en standard for nærværsarbeid. Den gjelder for alle FUS-barnehager og sikrer at vi videreutvikler en sunn kultur.

Les også

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia

Tydelige retningslinjer for oppfølging av sykefravær bidrar til forutsigbarhet for både leder og medarbeider. Ved bruk av egenmelding vet ansatte at de må ringe daglig leder samme morgen og være forberedt på å avklare sin restarbeidsevne.

Samarbeid med lege og NAV

For daglig leder er fastlege og NAV viktige partnere for økt nærvær. Det er avgjørende at ansatte har dialog med daglig leder om tilretteleggingsmuligheter før det eventuelt bestilles time hos fastlege.

Innenfor barnehagebransjen er det store likheter mellom offentlige og private aktører. Det meste ligger derfor godt til rette dersom motivasjon for læring og endring er til stede. Samtidig er det naturlig å forvente motstand i alt endringsarbeid. Vi opplevde skepsis da vi etablerte et nærværsmål på 95,5 prosent.

Likevel, utviklingen er mest gledelig for 13.500 barn i FUS-barnehagene. De fortjener å bli møtt hver morgen av kompetente ansatte de kjenner godt og som de stoler på.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sykefravær
  2. Barnehage
  3. Fastlegene
  4. Trine Eilertsen