Det er ikke plass til syklister i Dronning Eufemias gate | Morgan Andersson

  • Morgan Andersson
Hver dag passerer 22.000 kjøretøyer i krysset i Dronning Eufemias gate i Oslo. – Det er vanskelig å tro at sikkerheten har stått sentralt når vi leser ulykkesstatistikkene, skriver artikkelforfatteren.

Hvor mange flere ulykker må til før Veivesenet prioriterer syklistenes sikkerhet?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Syklistenes Landsforening har ofte samarbeidet med Statens vegvesen for å gjøre det enklere og tryggere for det norske folk å velge sykkelen. Dette er noe vi mer enn gjerne fortsetter med.

Samtidig er det vår plikt som talerør for syklister å melde ifra når samme etat ikke leverer.

Morgan Andersson er generalsekretær i Syklistenes Landsforening.

I juni inviterte jeg ordførere og andre ledende politikere fra syv av de største byområdene til diskusjon om hvordan vi kan samarbeide for å nå felles mål om å få flere til å gå og sykle. Ikke minst er det et tydelig behov for mer fleksibilitet i valg av infrastrukturløsninger for myke trafikanter enn det Veivesenet og deres håndbøker gir mulighet for.

Ikke vent på Veivesenet

For å bygge ut nødvendig infrastruktur for å nærme seg Nasjonal transportplans mål om 20 prosent sykkelandel i de største byene, trengs en oppdatert og omfangsrik verktøykasse. Dette mangler Veivesenet.

Oslo kommune har derfor utviklet sin egen standard for sykkeltilrettelegging – for å sikre fremdrift og kvalitet i samsvar med egne ambisjoner.

I møtet med politikerne inviterte ordfører Marianne Borgen andre byer til å låne fritt fra Oslos arbeid. Og vår klare oppfordring er: Benytt dere av dette tilbudet! Vi har nemlig ikke tid til å vente på Veivesenet. Og vi trenger det heller ikke – på kommunale veier.

Fortsatt like kaotisk

Men et lokalt sykkelveinett består også av riksveier, hvor Veivesenet er ansvarlig. Som i Dronning Eufemias gate, Oslos «paradegate» – 43,2 meter bred og med en prislapp på kr 13 000 pr. centimeter. Der har det vært store trafikale utfordringer siden den ble åpnet i 2014.

Vår kritikk av manglende sykkeltilrettelegging like etter åpningen ble besvart av Veivesenet med at det er «såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der». Dette skulle gjelde en innkjøringsperiode, fordi «trafikken ikke har satt seg», som Veivesenet formulerte det i 2014.

Fire år senere er trafikkbildet like kaotisk, og gaten er en av landets mest ulykkesrammede. Vi etterlyser derfor hardere prioritering. Det er ikke plass til alle! Fordel arealet mellom gående, syklister og kollektivtransport – de samme trafikantgrupper som skal prioriteres i byvekstavtaler og i arbeidet for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Byrådet støtter langt på vei dette kravet og ønsker å fjerne personbiltrafikken fra gaten. Veivesenet svarer derimot at dette er uaktuelt og viser i Aftenposten 22. august i år igjen til at «strukturen i gaten ikke har satt seg ennå».

Kan koste menneskeliv

Hvor mange år må vi vente på at trafikken skal sette seg? Hvor mange flere ulykker må til? Etaten har gitt oss forsikring om at sikkerheten har stått sentralt under planlegging av gaten.

Dette er det vanskelig å tro på når vi leser ulykkesstatistikkene, ser videoopptak og har egne befaringer i gaten å bygge på. På spørsmål fra Aftenposten 24. august om Veivesenet har andre planer for å gjøre denne gaten mindre belastet, kom det skuffende svaret kort fra ansvarlig seksjonssjef: «Nei, ikke pr. i dag.»

Dette er tafatthet som fører til ulykker og som kan koste menneskeliv. Kan dere være bekjent av dette i Statens vegvesen?

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter