Debatt

Mangfoldige signaler | Leif Holst Jensen

  • Leif Holst Jensen
    Leder ved Westerdals institutt for film og medier, Høyskolen Kristiania

Et sterkt NRK er avgjørende viktig for innovasjon og kvalitetsheving i hele den norske mediebransjen. Ringvirkningene er store og publikum er vinneren, skriver Leif Holst Jensen. Høstens store NRK-satsing krimdramaet Monster hadde handling lagt til Finnmarkskysten og mange kjente navn på rollelisten. Fra v: Bjørn Sundquist, Jakob Oftebro, Gørild Mauseth, Ingvild Holthe Bygdnes og Per Kjerstad. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

De positive virkningene av NRKs virksomhet i samfunnet er mange. Et sterkt NRK med et bredt oppdrag er avgjørende viktig for det norske mediemarkedet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det går bra for NRK om dagen. For bra, ifølge noen. Allmennkringkasteren møter sterk kritikk fra kommersielle mediekonsern i det som fremstår som et koordinert løp for å svekke NRK. Samtidig har Medietilsynet fått i oppdrag å undersøke om NRKs innhold påvirker kommersielle aktører på måter som gjør at tilbudet til publikum svekkes.
Hittil har NRK stått ganske alene mot dem som hevder at NRK svekker mediemangfoldet i Norge.

Motivene for å avgrense NRKs virksomhet er forankret i de globale endringene i mediebransjen og behovet for nye forretningsmodeller.

Kombinert med et politisk grunnsyn med stor skepsis til statlige aktører, kan det føre til en svekkelse av NRK som ikke er til beste for publikum.

Debatten er for viktig til at kun mediekonsernene skal engasjere seg.

Volum og mangfold avgjørende

For våre studenter på Westerdals institutt for film og medier ved Høyskolen Kristiania er det viktig hvilket mediemarked som venter de kommende årene.

Det bør være et sterkt, nasjonalt mediemiljø som konkurrerer med det beste internasjonalt.

Volumet bør være stort nok til å kunne ta imot store kull av nye innholdsprodusenter. Mediemangfold bidrar ikke til reell ytrings- og informasjonsfrihet hvis det mangfoldige tilbudet ikke tas i bruk.

Men det er også viktig med produksjons- og sjangermangfold. NRK bestiller innhold og kompetanse fra eksterne miljøer over hele landet.

NRK har gjort mange gode strategiske valg. De har kunnet bygge videre på gode erfaringer fra andre og ikke minst BBC. Det har bidratt til at befolkningen i Norge har et usedvanlig sterkt og mangfoldig medietilbud.

Internasjonale suksesser

NRK kan sikkert dele mer, jobbe annerledes og mer effektivt. Men vi som har fulgt organisasjonen tett, vet at det jobbes kontinuerlig med innovasjon og utvikling i NRK. Internasjonale suksesser som Skam og Mammon er ikke tilfeldige.

Private mediebedrifter har selv ansvaret for å utvikle innhold og forretningsmodeller.

Staten bør sikre nasjonalt innhold og gjøre noe med de globale aktørenes raid i det norske annonsemarkedet.

Mediemarkedet og tilbudet til folk i Norge ville utvilsomt vært annerledes uten en sterk allmennkringkaster. Kvaliteten og relevansen i tilbudet ville neppe blitt bedre.

Mange små aktører

Westerdals utdanner mennesker til hele mediebransjen. Vi er glad for samarbeidet med alle aktørene og spesielt NRK, som hvert år tar inn mange praktikanter over hele landet. Vi samarbeider gjerne mer om forskning, masterstudier og Ph.d.
Store deler av markedet består av mange små aktører som står i et sterkt avhengighetsforhold til noen få, store aktører, de fleste av dem i utenlandsk eierskap. Her er det vanskelig å få til systematisk kompetanseoppbygging og forpliktende utviklingsarbeid.

Et sterkt NRK er avgjørende viktig for innovasjon og kvalitetsheving i hele den norske mediebransjen. Ringvirkningene er store og publikum er vinneren.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Westerdals
  2. NRK
  3. Mediemarkedet
  4. Medier