Debatt

Distriktsinnhold har aldri vært høyere prioritert | Thor Gjermund Eriksen og Grethe Gynnild Johnsen

  • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef
  • Grethe Gynnild Johnsen, direktør for NRKs distriktsdivisjon

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og direktør for NRKs distriktsdivisjon, Grethe Gynnild Johnsen, svarer på Aftenpostens lederartikkel om distriktssendingene.

Når nett og mobil er blitt viktigste kilde til nyheter, må NRK bruke flere ressurser på innhold til disse plattformene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten tar på lederplass 12. januar til orde for en oppgradering av NRKs distriktsprogrammer. Vi er enig i at nyheter og innhold fra hele landet er en oppgave som skal ha høyeste prioritet.

NRK skal være tett på publikum og ha et tilbud som engasjerer alle i Norge. Da er tilstedeværelse over hele landet avgjørende. Vår ambisjon er å styrke arbeidet med fordypende journalistikk i distriktene og øke leveransen til nasjonale sendinger og flater som Dagsrevyen, Dagsnytt, NRK.no og mobil.

  • Anki Gerhardsen: NRKS distriktssendinger er tomhet satt i system

Hvert av NRKs 15 distriktskontorer har daglig seks timer sending på NRK P1. På NRK1 er det fra nyttår tre daglige direktesendinger fra elleve regioner. Med «Norge nå» får seerne direktesendt aktualitetsprogram i beste sendetid mandag til torsdag. Hver gang fra et nytt sted i landet. Andelen innslag fra distriktskontorene i Dagsrevyen øker og skal øke mer for å løfte viktig innhold fra hele landet. Det samme er tilfellet for NRK.no-forsiden på nett og mobil. Distriktsinnhold har aldri vært høyere prioritert.

En del seere har reagert negativt

Flere og kortere distriktssendinger på NRK1 er en del av satsingen på innhold fra hele landet. Det har en del seere reagert negativt på.

Ingenting er viktigere enn hva folk mener om den jobben vi gjør, derfor følger vi nøye med på alle tilbakemeldinger. NRKs legitimitet hviler på et godt omdømme og befolkningens tillit. Hensynet til publikum er bakgrunnen også for denne omleggingen.

Det har vært en markant nedgang i lineær tv-seing de siste årene, så også for NRKs distriktssendinger. Stadig færre oppgir tv som sin viktigste kilde til nyheter. Ved inngangen til 2018 er tv viktigste nyhetskilde for folk over 60 år. For alle andre er det nett og mobil.

Nett og mobil er viktigste nyhetskilde

NRK skal nå bredest mulig ut med oppdraget Stortinget har gitt. Når nett og mobil er blitt den viktigste kilden til nyheter for størstedelen av befolkningen, må NRK bruke flere ressurser på innhold til disse plattformene. Samtidig justerer og utvikler vi tilbudet for dem som fortsatt foretrekker nyheter på tv. Det syns vi er å ta oppdrag og publikum på alvor.

NRK er blant verdens mest vellykkede allmennkringkastere målt etter omdømme og oppslutning. En viktig årsak er at NRK gjennom mange år har evnet å endre seg med samfunnsendringene.

En kollega av Einstein skal ha stusset over at studentene fikk den samme eksamensoppgaven to år på rad, hvorpå Einstein skal ha replisert: Oppgaven er den samme, men jeg har endret svaret.

NRKs oppgave er grunnleggende den samme nå som den alltid har vært, men den må stadig løses på nye måter.

  • Har du forresten hørt om distriktsprogramrådene? Her kan du lese om dem:
Les også

Distriktsprogramråda - ein godt bevart NRK-løyndom | Georg Arnestad

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Journalistikk
  2. NRK
  3. Thor Gjermund Eriksen