Debatt

Jeg frykter en mulig bivirkning av #metoo-kampanjen | Cecilia Dinardi

  • Cecilia Dinardi, advokat, partner, medlem av Den norske Advokatforening
Det er viktig at vi kan lære noe av #metoo også når det gjelder krenkelser begått av ungdommer, skriver advokat Cecilia Dinardi.

Vi må støtte ungdommer som viser vilje til å ta ansvar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I takt med eksponeringen unge stadig utsettes for gjennom sosiale medier og alt som skjer ute i verden, både på godt og vondt, vet vi at barn i stadig økende grad sliter med å ha et bevisst forhold til sine grenser.

Flere sliter med å forstå når grensene overskrides hva gjelder seksuell aktivitet som ikke er akseptabel og som kan gå over til seksuell trakassering eller noe enda mer alvorlig.

Vi har studier som sier noe om denne utviklingen blant unge.

Krenkelser begått av ungdommer

Det er derfor viktig at vi kan lære noe av #metoo også når det gjelder krenkelser begått av ungdommer.

Vi bør kunne åpne for at ungdommer som lurer på om eller innser at de har gjort noe galt, kan makte å snakke med noen om det, slik at de i større grad kan klare å ta ansvar for og skjønne konsekvensene av det de har gjort.

Å beklage er en verdig handling

Jeg frykter en mulig bivirkning av #metoo-kampanjen: at ungdommer som sliter med å forstå egne og andres grenser, eller som rett og slett har gjort noe galt og angrer, velger å skjule dette.

Jeg frykter at de i stedet går i det stille uten å beklage eller ta ansvar overfor fornærmede, av frykt for å få uforholdsmessige store reaksjoner eller bli sosialt eller moralsk fordømt.

Derfor kan det være viktig å minne unge folk der ute om at det er nulltoleranse for seksuelle krenkelser og at det vil medføre reaksjoner, men at det også er en positiv og verdig handling å ta ansvar og beklage. Særlig fordi dette vil kunne bety mye for den krenkede.

Må lære av sine feil

Skal vi ha et mål om å forebygge, unngå eskalering og snu utviklingen vi har blant unge, er det viktig å formidle dette budskapet til ungdommer.

Vårt samfunn skal ikke akseptere seksuelle krenkelser. Men vi skal støtte og ta imot personer som viser vilje til å ta ansvar og beklage, og som ønsker og evner å lære av sine feil for å unngå å gjøre det samme i fremtiden.

Les mer om

  1. Cecilia Dinardi
  2. Seksuell trakassering