Såkalt jomfrusjekk. Ufrivillige ekteskap. Koranskoler. Kriminalitet. Mot disse problemene holder ikke tomme ord | Andreas C. Halse

  • Andreas Halse, Daglig leder i Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter
Regjeringens møte med integreringsutfordringer er preget av høyt volum, men tilsynelatende tom verktøykasse, mener Andreas C. Halse.

Fremskrittspartiet i regjering er i ferd med å gjøre handlingslammelse til en paradegren. Her er åtte tiltak for ny integreringspolitikk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avtroppende integreringsminister Sylvi Listhaug har rett i at det ikke står bra nok til med integreringen her til lands. Men så har hun heller ikke prøvd spesielt hardt.

Aldri har gapet mellom retorikk og politikk vært større på integreringsfeltet enn under sittende regjering. Situasjonen må være svært frustrerende for menneskene som bor i områder som gjør at de rammes av skyggesidene av dagens integrerings- og innvandringspolitikk.

Andreas C. Halse kritiserer venstresiden.

En av de aller største utfordringene Norge står ovenfor i tiden som kommer handler om hvordan vi skal leve sammen. Om vi skal lykkes med å bygge et bedre samfunn for fremtiden er det avgjørende at vi lykkes med å gi alle mennesker de samme grunnleggende rettighetene og pliktene, at vi klarer å snakke sammen og at så mange som mulig deler noen felles verdier.

Det er ikke noe som kommer av seg selv. Hverken elendighetsbeskrivelser eller drømmer om multikultur er egnet til å erstatte aktiv og målrettet politikk.

Les også

Noen oppklaringer om ord, juss og kriminalstatistikk

Problemer i innvandrertette områder

Sosial kontroll, reaksjonære og undertrykkende religiøse dogmer, organisert kriminalitet og høy arbeidsledighet er problemer som rammer mange i dag. Både innvandrere og barn av innvandrere, men også andre som bor i innvandrertette områder.

Til tross for kontroll over ganske sterke virkemidler er det oppsiktsvekkende hvordan regjeringspartiet Fremskrittspartiet til stadighet nøyer seg med debatter i Dagsnytt Atten eller på Facebook.

Da SSB la frem tall og statistikk over kriminalitet blant innvandrere før jul var reaksjonene forutsigbare. Tallene viste en viss nedgang fra tidligere, men fortsatt er innvandrere overrepresentert i statistikken.

Les også

Disse syv grafene forklarer den nye SSB-rapporten om kriminalitet blant innvandrere

Spesielt urovekkende var det at å se at overrepresentasjonen for barna til de som har innvandret til Norge er såpass høy. Selvsagt viser det at integreringen ikke fungerer så godt som den burde. Derfor var det både rett og rimelig at Sylvi Listhaug som politisk ansvarlig for området kommenterte utviklingen. Budskapet hennes, som så ofte før, var at denne debatten ikke skal feies under teppet.

Den som lurte på hva ministeren som er ansvarlig for området faktisk ville gjøre med saken var tydeligvis kommet til feil sted.

Som så ofte før var regjeringens representant forferdet. Men ikke nok til å gjøre noe med problemet.

Les også

Aftenposten mener: Statistikken må ikke styrke fordommer mot innvandrere

Barn som sendes på oppdragelse i utlandet

Det samme har vi sett i sakene knyttet til koranskolene i utlandet. Vi har altså en situasjon der enkelte miljøer har praktiserer strenge straffer som rammer barn som har lykkes med på bli «for» integrerte eller som bryter med fundamentalistiske, religiøse moralkoder.

Til tross for flere forslag fra opposisjonen har regjeringen vært forbausende passive i møte med en av de aller største urettene som begås mot norske barn i dag. Konsekvensen er at barn som er uheldige nok til å ha foreldre med feil kultur eller religion har langt dårligere rettsvern og færre rettigheter enn andre barn.

Avtroppende integreringsminister Sylvi Listhaug har ikke prøvd spesielt hardt, mener Andreas C. Halse.

Regjeringens reaksjon har foreløpig begrenset seg til et å «vurdere» om man skal inndra passene til risikoutsatte barn og for ellers innkalt til et hastemøte med Sylvi Listhaug der hun mente at miljøet selv må «ta et oppgjør».

Det er lett å være enig i at ingenting hadde vært bedre enn at miljøene selv ryddet opp i dette, men å sitte og vente på at det skal skje er ekstremt naivt og en stor ansvarsfraskrivelse.

Les også

Sylvi Listhaug: 70 prosent innstramningsminister – 17 prosent integreringsminister

Ufrivillige ekteskap og såkalte jomfrusjekker

Barn skal ikke måtte bære konsekvensene av å ha foreldre med skadelige religiøse og kulturelle oppfatninger. På tiltakssiden er det på tide å gå hardt til verks i forsvar for barna som rammes. UD må få tydeligere hjemmel til å hjelpe utsatte barn, barnevernet må forebygge bedre, flere saker bør etterforskes og straffes, og det bør definitivt vurderes å holde tilbake u-hjelp fra land som ikke samarbeider om å få bukt med denne skadelige praksisen.

Om vi ønsker å fremme gjensidig respekt og god likestilling er det viktig at barn omgås hverandre allerede fra de er små.

Det er ingenting som er syndig eller umoralsk med badedrakt i svømmeundervisningen eller jenter som bruker kroppen sin i gymtimen. Det er tvert imot en selvfølge at barn omgås hverandre på tvers av kjønnene i Norge. Likevel tillater regjeringen stadig at skoler å kjønnsdeler for eksempel svømmeundervisning for å verne om religiøse følelser. Det er en fallitterklæring.

Les også

10 sitater som viser at Sylvi Listhaug liker å slå med storslegga

Også i kampen mot arrangerte ekteskap nøler regjeringen. Et tiltak som vil kunne bedre situasjonen for en del er å få på plass et forbud mot søskenbarnekteskap.

En ordning vi vet misbrukes av familier som ønsker å tvinge unge jenter og gutter inn i et ekteskap som storfamilien har bestemt. Her har det Frp-ledede departementet gang på gang utsatt å ta stilling fremfor å legge et konkret forslag på bordet. Vi vet også at mange ufrivillige ekteskap skjer uten åpenlys og synlig tvang. Lovverket trenger å forbedres for å bedre hjelpe de som utsettes for omfattende psykisk og sosialt press til å inngå ufrivillige ekteskap.

I forbindelse med slike ekteskapsinngåelse er det dessverre fortsatt jenter som utsettes for såkalte jomfrusjekker. Det er et åpenbart overgrep og det er helt utrolig at regjeringen ikke har klart å få på plass et lovforbud mot slike sjekker.

Les også

Mina Bai: Tilbedelsen av jomfruhinnen: Min synd skulle straffes av Gud

Åtte punkter for ny integreringspolitikk

Frp i regjering er i ferd med å gjøre egen handlingslammelse til en paradegren.

En integreringsminister som har hatt som hovedbudskap at det står dårlig til med integreringen burde vært litt mer opptatt av å se på hvilke tiltak som kunne bedret situasjonen. I stedet er regjeringens møte med integreringsutfordringer preget av høyt volum, men tilsynelatende tom verktøykasse.

Norge trenger en annen integreringspolitikk.

  • Vi trenger et bedre vern for barn som sendes mot sin vilje til koranskoler i utlandet
  • Vi trenger et oppgjør med sosial kontroll og konservative religiøse krefter som dominerer enkelte innvandrermiljøer
  • Vi trenger en bedre spredning av mennesker som kommer hit
  • Vi trenger tiltak for å få flere i jobb og for å lære språket
  • Vi må kutte kontantstøtten og slutte å betale folk for ikke å jobbe
  • Vi trenger en styrket kamp mot organisert kriminalitet
  • Vi trenger en styrket kamp mot tvangsekteskap
  • Vi trenger flere fellesskapsarenaer der mennesker møtes på tvers av bakgrunn, religion og kultur

For at det skal være mulig må regjeringen være villig til å lage konkret politikk og bruke de verktøyene som er tilgjengelig. De siste årene har de derimot nøyet seg med å møte opp i Dagsnytt Atten.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter