Debatt

Kort sagt, mandag 9. april

  • Redaksjonen

Hyttepolitikk og naturområder. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke mer sentralstyrt hyttepolitikk – heldigvis!

I en kronikk i Aftenposten 2. påskedag har Bjørn P. Kaltenborn fra Norsk institutt for naturforskning kritiske og arrogante synspunkter på hyttebyggingen og kommunenes behandling av hytteplaner. Han hevder at ytringer fra bygdene er innsnevret og kortsiktige, og kun opptatt av økonomisk verdiskapning.

At kommunene er opptatt av økonomi har han rett i, for de trenger arbeidsplasser og inntekter. Derfor bør han i stedet for sur kritikk, foreslå næringsalternativer. Uten det blir hans meninger lite seriøse.

Faksimile Aftenposten 2. april.

Flåsete påstår han også at Flå kommune synes det er mer stas å lokke turister med en ny McDonalds enn å skape natur- og kulturbasert turisme basert på Fønhus' unike kulturarv fra Vassfaret. Slikt vås burde en forsker holde seg for god til å skrive, og han stiller også Norsk institutt for naturforskning i et negativt lys.

Kaltenborn mener at de fleste kommuner har liten eller ingen kompetanse på miljøspørsmål, og legger liten vekt på dem. Dette er neppe riktig, for saksbehandlerne har stort sett nokså lik utdannelse og må forholde seg til det samme lovverket uansett kommunestørrelse.

Vi har ikke har store urørte naturområder i Norge, for vi har gjennom tidene brukt det meste av arealene. Det har satt spor. Det gjør også hyttebygging, derfor må den foregå planmessig og i tette felt, slik som både nasjonale og internasjonale trender tilsier. Derved blir fotavtrykket i naturen minst mulig, og infrastrukturen enklere og billigere.

Frem til stortingsvalget i 2005 levde bygdene i et slags naturvern- og forskertyranni. Planer for hytter og skogsveier var vanskelig å få godkjent, og det ble tvangsfredet hundretusenvis av dekar skog. Men så tok folk i bruk sitt sterkeste virkemiddel, stemmeseddelen, og vi har fått et regime som gir mer frihet til kommunene. Det vil fortsette, det vil ikke bli mer sentralstyrt hyttepolitikk. Det var betryggende å høre statssekretær Lars Jacob Hiims (H) kontante avvisning av ønsket om det i Kveldsnytt på NRK 1. påskedag. Og de to innslagene i Dagsrevyen og Kveldsnytt den kvelden var ypperlig reklame for Turufjell i Flå!

Magne Akervold, tidligere skogbrukssjef


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Hytteutbygging