Norge er ikke tjent med mer høyrepolitikk | Kjersti Stenseng

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng understreker at det er SV og Sp som står partiet nærmest på Stortinget.

Ap er ikke et støtteparti for dagens regjering. Det er ikke vårt ansvar å sørge for at Regjeringen klarer å få flertall for sine forslag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Arbeiderpartiet hører hjemme på venstresiden i norsk politikk. Vi er talerør for vanlige folk over hele landet. Da kan vi ikke støtte opp om en regjering som bidrar til større forskjeller og svekker fellesskapet.

Arbeiderpartiet har gjennom historien gitt vanlige folk frihet, gjennom å kjempe frem arbeiderrettigheter, gode velferdsordninger og likhet mellom folk. Den kampen er minst like viktig nå som før. Over 100.000 barn vokser opp i fattigdom, en av fire gjennomfører ikke videregående skole og mange vanlige arbeidsfolk opplever en hardere hverdag med sosial dumping og press på arbeidsrettigheter.

Dagens regjering har ikke svar på disse utfordringene. Snarere tvert imot. Fra sentrale Høyre-politikere kommer det i stedet forslag om å kutte i sykelønnen, nye skattekutt til dem med mest fra før og økte egenandeler i helsevesenet. Det er en politikk Arbeiderpartiet er imot, fordi det er løsninger vanlige folk ikke er tjent med.

Ikke støtteparti for Regjeringen

Det er derfor litt spesielt at flere sentrale politikere i Høyre reagerer når vi varsler at Arbeiderpartiet fremover kommer til å kjempe mer for vår egen politikk og inngå færre forlik med Regjeringen. Vi er ikke et støtteparti for dagens regjering. Det er ikke vårt ansvar å sørge for at Regjeringen klarer å få flertall for sine forslag. Det må Høyre, Frp og Venstre ta ansvar for selv.

Flere av forlikene vi har inngått, er også blitt dårlig forvaltet av Regjeringen. For eksempel valgte Regjeringen å ignorere vedtaket om å legge frem en egen helikopterløsning for hæren i Troms, og den nedprioriterer det lokale politiet, slik at mye tyder på at det blir et svakere, ikke sterkere politi mange steder i landet etter politireformen.

Det skaper usikkerhet og misnøye hos mange mennesker, og det svekker tilliten til Regjeringens gjennomføringskraft. Regjeringen ødelegger derfor selv for flere av de brede forlikene og løsningene vi er blitt enige om.

SV og Sp står oss nærmest på Stortinget

Arbeiderpartiets oppgave er å få gjennom politikken våre velgere har gitt oss tillit til å gjennomføre. Det gjør vi best i samarbeid med partier som deler våre mål for samfunnet om rettferdig fordeling og sterke fellesskap.

På Stortinget er det SV og Senterpartiet som står oss nærmest, men vi søker selvsagt også samarbeid i enkeltsaker med andre partier for å få flertall for våre løsninger. Det har vi gode eksempler på allerede det siste halvåret. Mot Regjeringens vilje, har Arbeiderpartiet fått gjennom økt pappaperm, flere lærere i skolen og ulike løsninger for å styrke eldreomsorgen. Det arbeidet vil vi fortsette med.

Brede forlik når det er riktig

Så er Arbeiderpartiet selvsagt alltid beredt til å ta ansvar for landet. Vi kommer til å inngå brede forlik med regjeringspartiene igjen, når vi mener det er riktig.

Men det virker som Høyre etter mange år med makten har begynt å blande sammen hva som er landets og hva som er Høyres interesser. Landet er ikke tjent med mer høyrepolitikk. Arbeiderpartiet jobber for å få gjennomslag for mer rettferdig fordeling, frihet for alle og gode fellesskapsløsninger. Det mener vi er i landets interesse.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.