Ingen skjevheter i utdeling av krigsdekorasjoner | Kjetil Henriksen og Sindre Weber

  • Kjetil Henriksen
  • Sindre Weber, Forsvarsdepartementets historikerprosjekt
Hjemmestyrkenes råd besluttet i 1946 å ikke innstille sine til individuelle dekorasjoner. Årsaken var manglende dokumentasjon og at alle solidarisk hadde løpt samme risiko.

Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hvem som gjorde hva av motstandsoperasjoner, og eventuelle dekoreringer ville derfor bli tilfeldige og lite rettferdige.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er den senere tid fremkommet kritikk av Forsvarsdepartementets historikerprosjekt og prosjektets konklusjoner. Historiker Lars Borgersrud har vært målbærer av kritikken i Aftenposten.

Et særlig anliggende for Borgersrud er den kommunistiske motstandsorganisasjonen Osvald-gruppen. Han hevder at det er et uomtvistelig faktum at det ble skapt skjevheter i dekorasjonsregimet som følge av den kalde krigen.

Kjetil Henriksen, leder av Forsvarsdepartementets historikerprosjekt
Sindre Weber, medlem av Forsvarsdepartementets historikerprosjekt

Prosjektet har derimot vist at dette ikke var tilfellet. De kommunistiske motstandsgruppene ble likebehandlet med Milorg: Ingen av dem ble dekorert. Et forhold som har bidratt til misforståelser om dekoreringssystemet, er at Milorg ofte opererte i nært samarbeid med personell fra Kompani Linge, en gruppe som er rikt dekorert.

Lite ble dokumentert

Osvald-gruppen var en sabotasjeorganisasjon ledet av Asbjørn «Osvald» Sunde. Den var en fortsettelse av den sovjetstyrte Wollweber-organisasjonen, som i flere år før krigen drev skipssabotasje i vestlige land, herunder Norge.

Osvald-gruppen gjennomførte en lang rekke sabotasjeaksjoner i Norge etter det tyske angrepet på Sovjetunionen, frem til høsten 1944. I likhet med andre motstandsgrupper er de altså ikke dekorert med de tre høyest hengende norske krigsdekorasjonene. Asbjørn «Osvald» Sunde mottok riktig nok Deltagermedaljen og en sovjetisk dekorasjon for sin innsats.

Krav om hemmelighold

På grunn av en brutal okkupant, var den militære motstanden på hjemmefronten preget av krav om hemmelighold og celleorganisering. Det førte til at lite av det som skjedde ble dokumentert.

Okkupantens holdning til motstandsarbeid førte til at all motstandsvirksomhet potensielt kunne føre til døden dersom det ble oppdaget. Sikkerhetskravene gjorde at den som først var kommet i gang med én type illegalt arbeid, helst ikke skulle gjøre noe annet. Det var viktig å vite minst mulig.

Alle løp samme risiko

To forhold førte til at Hjemmestyrkenes råd på vegne av Milorg, Sivorg og etterretningsorganisasjonene besluttet ikke å innstille sine til individuelle dekorasjoner. De to forholdene var manglende dokumentasjon og at alle solidarisk hadde løpt den samme risiko.

Hjemmestyrkenes råds beslutning i 1946 var selvsagt ikke bindende for regjeringen, den gang eller nå. Men en åpning for å dekorere uavhengige sabotører vil medføre at Milorgs sabotører må behandles likt. Bakgrunnen for Hjemmestyrkenes råds beslutning er imidlertid like gyldig i dag: Det er ikke mulig å fastslå nøyaktig hvem som gjorde hva, og eventuelle dekoreringer ville derfor bli tilfeldige og lite rettferdige.

Her kan du lese flere artikler om krigsdekorasjonsprosjektet, som endte med at ingen nye medaljer ble delt ut:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.