Debatt

Nå er det nok. Nei til mer Barcode i Gamlebyen!

 • Kay Asbjørn Schjørlien
  Styremedlem i Gamlebyen beboerforening
 • Andreas Drevland
  Leder, Gamlebyen beboerforening
Slik ser Oslo S Utvikling og Hav Eiendom for seg å bruke C6-tomten – den siste sentrale tomten i Bjørvika som ennå ikke er bygget ut. De tre byggene i midten av illustrasjonen utgjør C6-tomten.

Barcoderekken må stoppe der den stopper i dag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo S Utvikling og Hav Eiendom ønsker å oppføre tre nye bygg på til sammen 55.600 kvadratmeter og opp mot 60 meters høyde på felt C6 i Bjørvika.

Feltet utgjør den siste forlengelsen av barcoderekken. Det markerer overgangen mellom Bjørvika med sin moderne arkitektur og Gamlebyen med bevarte middelalderske strukturer, kulturlag, ruiner og 1700- og 1800-tallsbebyggelse.

Gamlebyen beboerforening har det siste halvåret diskutert planene for C6-feltet med medlemmer og folk i bydelen. Det er mange som har oppfinnsomme ideer for hva området kan brukes til, men dette er helt entydig: Ingen ønsker flere store finansblokker i området.

Vi stiller oss derfor bak Byantikvarens og Riksantikvarens innsigelser.

Det blir for trangt

Området er svært betydningsfullt for forståelsen av middelalderbyen Oslo, med en sjelden overgang mellom bybebyggelse og bryggelandskap.

I Gamlebyen bor vi på nasjonalhistorisk grunn. Vi har et ansvar overfor fremtidige generasjoner for å ivareta bydelen på en god og bærekraftig måte.

Allerede har Bjørvika og Barcode tatt det meste av de historiske siktlinjene, men også vært med på å redusere bokvaliteten for oss som bor her.

Vi forstår at det er nødvendig å fortette ved Oslo S, men nå er det nok. Barcoderekken må stoppe der den stopper i dag. Av planene som er forelagt allmuen pr. nå, synes Byantikvarens forslag å være det som best harmonerer med lokalbefolkningens ønsker og behov – selv om vi også i dette alternativet ser et enda større fokus på aktiviteter for barn og unge.

De siste 20 årene har vi bodd midt i Oslos største byggeplass. Faktisk har vi ikke sett noe lignende i Norge noen gang. Bydelen har doblet antall innbyggere. Men selv med så mange flere barn i området har det ikke vært en satsing på barn og unge som kan sammenlignes.

I nabolaget får vi snart Bjørvika skole. Med Gamlebyen skole blir det da nærmere 1500 skolebarn i dette kompakte og sentrale området. Med all den fortettingen som har skjedd i Bjørvika, blir det alt for trangt. Det er tilbakemeldingen fra alle som bor her.

Stans gentrifiseringen

Barn og unge fortjener aktivitets- og møteplasser i bydelen som ikke koster noe. C6 bør utvikles for å ivareta det.

Kommunen bør være såpass vågal og fremtidsrettet at den velger ikke å bygge nytt, stort og fancy. Den bør snarere se verdien av å etablere et splitter nytt friområde sentralt i byen, som kan brukes som tiltrengt boltreplass for barn og unge.

Vi støtter Riksantikvarens innsigelse og Byantikvarens forslag om kulturbygg, vannspeil og park. Det vil la seg kombinere med behovene til barn og unge på en langt bedre måte enn «event spaces» og «hjerterom», eller hva enn de helkommersielle planene som skisseres opp nå, blir kalt.

Gentrifiseringen stopper her. Leve Gamlebyen!

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Nå legges planene for Bjørvikas siste sentrale tomt. NRK vurderer den til sitt nye hovedkontor.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Barcode
 3. Oslo-byutvikling
 4. Bjørvika
 5. Arkitektur