Debatt

Kort sagt, mandag 12. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Stråling og 5G. Abort. Universell utforming av restauranter. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stråling: Svikter Aftenposten sitt samfunnsansvar?

Bør ikke Aftenposten prioritere en bred debatt om helse- og miljørisiko fra stråling? 5G bygges ut uten helse- og miljømessig konsekvensutredning – påståtte fordeler tar alt fokus.

Etter hvert vil milliarder av tilkoblede enheter kommunisere via mikrobølgestråling. Det vil gi kjente og ukjente helse- og miljøvirkninger, og enorme mengder spesialavfall på kjøpet. 5G-senderne skal stå tettere: nær boliger, skoler og barnehager.

Samtidig stanses 5G flere steder i Europa og USA, blant annet i Brussel og i 600 italienske kommuner. Brussels miljøvernminister er tydelig: «Brussels innbyggere er ikke forsøkskaniner hvis helse jeg selger for profitt.»
Gravejournalistene i Investigate Europe konkluderte i fjor med følgende i et debattinnlegg i Aftenposten: «Både Kristiansen [i Forskning.no] og Faktisk.no underslår at det finnes store mengder forskning som finner helserisiko [av stråling]. […] Landskapet som åpnet seg for oss, var mye mer kupert enn det Direktoratet for strålevern og Telenor tegner.»

Ut ifra samfunnsansvar og viktige nyhetskriterier som vesentlighet og aktualitet – bør ikke dette feltet debatteres grundig, i et vidt perspektiv?
Vår helse og våre barns fremtid står på spill. Hva er viktigere?

Følgende personer har samarbeidet om dette innlegget: Therese Lucile Engh, lokallagsleder Follo, Claudia Wakim, generalsekretær, Grete Søgård, styremedlem, Lene Hannisdahl Haug, styremedlem, Sissel Halmøy, seniorrådgiver (alle fra Folkets Strålevern) og andre medlemmer i Folkets Strålevern, FELO (Foreningen for el-overfølsomme) og Norges Miljøvernforbund: Per Halle, Elisabeth Færøvik, Ingrid Wreden Kåss, Debora Atwood, Ingriid Stella Oppebøen, Tove Kristine Jensen, Grete-Nina Aske, Elizabeth Vindenes, Lene Beate Jensen, Roger Eriksen, Åshild Kristin Tilrem, Brigitta Langvik Toral, Hanne Sønneve Wigen Thygesen, Elisabeth Bendixen Østgaard, Heidi Turid Dammann, Odd-Erik Helgesen og Christina Nesjenger.


Abort er en rettighet

Selvbestemt abort handler om å la kvinner bestemme over eget liv. Venstre vil utvide abortloven, slik at færre kvinner må møte i abortnemnd. Det skaper furore hos organisasjonen Menneskeverd, som jobber for å stramme inn abortloven og begrense kvinners rett til å bestemme selv.

I 1978 vedtok Stortinget retten til selvbestemt abort. Endelig var det kvinnen selv – ikke prester, politikere eller partnere – som skulle ta valget. I hvert fall frem til 12. uke. Mellom 12. og 18. uke tvinger vi kvinnen til å møte i en nemnd og forklare det som er et personlig valg, overfor andre.

96 prosent av alle aborter gjennomføres før uke 12. Av dem som søker om få gjennomført en abort etter det, blir 90 prosent godkjent. Da må vi stille oss selv spørsmålet: Hvorfor skal vi tvinge hundrevis av kvinner til å forklare seg for en abortnemnd når de aller fleste får det godkjent, og hvorfor skal vi nekte noen få kvinner deres ønske?

For mange er abort vanskelig, for mange er det ikke det. Uansett er det kvinnens valg, og jeg skal ikke legge meg opp i grunnen til at de ønsker å ta det valget.

La oss plassere beslutningen der den hører hjemme: hos kvinnen.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre


Fortjener Omakase en sekser?

Lørdag 12. september publiserte Aftenposten en vurdering av Omakase Oslo by Vladimir Pak. Restauranten fikk 27 av 30 mulige poeng, noe som ga høyeste totalscore – en sekser. Jeg tviler ikke på at restauranten fortjente alle poengene for stil og mat. Men hvis det som står i omtalen er rett, er dette likevel ufortjent. Restauranten beskrives nemlig som «ikke rullestolvennlig». Personer som er avhengige av å sitte i rullestol, når ikke opp til den høye bardisken med begrenset antall plasser for gjester.

Hvis dette er rett, er det diskriminering! Det er ikke første gangen det skjer at en restaurant får toppkarakter i matspalter til tross for manglende universell utforming. Jeg har også opplevd det samme i Trondheim, blant annet da jeg for noen år siden ville invitere en utenlandsk kollega på middag på en av Trondheims topprestauranter. Dessverre var svaret at «våre lokaler er ikke egnet for rullestolbrukere». Denne restauranten har nå oppgradert forholdene.

Jeg appellerer herved til at matskribenter både i Aftenposten og i andre medier slutter å gi toppscore til restauranter som ikke har universell utforming. Slik diskriminering bør gi et betydelig poengtrekk. Dessuten må det bli helt slutt på at restauranter mangler universell utforming!

Torstein Vik, professor emeritus i barnesykdommer, NTNU


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Stråling
  3. 5G
  4. Aftenposten
  5. Universell utforming
  6. Abort