Til deg som er ung og bekymret for sommerferien

I vår arbeidshverdag ser vi at en del ungdommer som blir etterlatt i utlandet, har vært i konflikt med familien i forkant, skriver debattantene.

Ingen har lov til å utsette deg for tvang, fysisk avstraffelse eller ufrivillig ekteskap.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Norge bor det i dag mange barn og unge med familie i flere land. Å reise på ferie til familie i andre land gir positive og minneverdige opplevelser for mange. Dessverre er det ikke alle som har gode opplevelser med slike reiser.

Som minoritetsrådgivere i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jobber vi med å hindre at barn og unge blir tatt med til utlandet mot sin vilje, eller kanskje ikke får lov til å reise hjem igjen.

Opplever sterkt press

Det er ikke alltid lett å vite hvilke reiser som kan ende opp med vonde opplevelser, eller at det blir vanskelig å reise hjem. I vår arbeidshverdag ser vi at en del ungdommer som blir etterlatt i utlandet, har vært i konflikt med familien i forkant.

Det kan være konflikter rundt skjulte kjærester, venner, rus eller kriminalitet. Noen foreldre prøver å løse slike konflikter ved å sende barna til familie eller skoler i utlandet.

For ungdommer som opplever sterkt press fra familie om å forlove seg eller gifte seg, er det en risiko for at dette kan skje på reiser til utlandet. Disse ungdommene er også sårbare for å bli ufrivillig etterlatt i utlandet.

I skolen møter vi også ungdommer som har returnert fra ufrivillige opphold i utlandet. De fleste kommer tilbake med tunge opplevelser. Noen har gått på skoler som praktiserer fysisk avstraffelse, andre har opplevd overgrep.

Forholdet til foreldrene blir ofte verre i etterkant. Konsekvensene av et ufrivillig opphold kan altså bli det motsatte av hva foreldrene ønsket. Hvis du er redd for at dette kan skje deg, er vårt beste råd at du ikke blir med på reisen til utlandet.

Noen har gått på skoler som praktiserer fysisk avstraffelse, andre har opplevd overgrep

Ta gjerne kontakt

Vi skjønner at det ikke er lett å være den som sier nei til å reise. Heldigvis finnes det voksne du kan snakke og rådføre deg med hvis du står i en slik situasjon.

Du kan for eksempel fortelle en lærer, rådgiver, minoritetsrådgiver eller helsesykepleier hva du er bekymret for. For noen hjelper det å ta med seg en god venn i en slik samtale. Du kan også ringe og chatte med alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 hele døgnet, eller kontakte kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

Vi håper og tror de aller fleste får en fin sommer

Dette er mennesker som er på jobb nettopp for å hjelpe barn og unge i vanskelige situasjoner. Vi som jobber som minoritetsrådgivere i IMDi, vil veldig gjerne at du tar kontakt, selv hvis du bare er litt bekymret.

Barn og unge har helt egne rettigheter. Ingen har lov til å utsette deg for tvang, fysisk avstraffelse eller ufrivillig ekteskap, heller ikke i utlandet.

Vi håper og tror de aller fleste får en fin sommer. Hvis du er redd for det motsatte, så vil vi at du sier ifra.