Debatt

Vi er sjokkerte over Aftenpostens kritikk

  • Yang Yiding
    Presseansvarlig, Kinas ambassade i Norge
Politiken i Danmark, Dagens Nyheter i Sverige, Helsingin Sanomat i Finland og Aftenposten i Norge viet papirforsidene sine til et protestbrev mot kinesiske myndigheters pressesensur torsdag 1. juli.

Aftenpostens førsteside torsdag 1. juli er et protestbrev til støtte for pressefrihet i Hongkong. Nå svarer Kinas ambassade i Norge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har fått kjennskap til det åpne brevet i torsdagens Aftenposten. Vi er sjokkerte over innholdet og tar sterkt avstand fra anklagene. De er basert på feil informasjon.

Historien de siste hundre årene har vist at Kinas kommunistparti og kinesiske myndigheter alltid har vært både folkets parti og folkets regjering. «Av folket, for folket» – å tjene interessene til kinesere flest er hovedmålet. Ingen er bedre i stand til å vurdere dette enn 1,4 milliarder kinesere.

Ytringsfrihet, inkludert pressefrihet, er beskyttet av den kinesiske grunnloven, Hongkongs grunnlov (Basic Law) og nasjonal sikkerhetslov.

Som enhver ansvarlig regjering har Kina plikt til å sikre at medier og opinionen ikke blir forstyrret eller manipulert av eksterne krefter som vil skade nasjonens sikkerhet og folkets interesser. Regjeringen skal beskytte vanlige borgeres rett til å få tilgang til fakta og sannheter.

I samsvar med loven iverksatte SAR-regjeringen i Hongkong juridiske tiltak mot enkelte aviser og deres ansatte. Dette skjedde ikke på grunn av hva avisene sa, men hva de gjorde. Ikke på grunn av hvem de kritiserte, men på grunn av hvem de sammensverget seg med.

Ytringsfriheten vil alltid være beskyttet. Bare de som sammensverger seg med eksterne krefter og setter Kinas suverenitet i fare, vil bli straffet i retten.

Som president Xi Jinping sa under feiringen som markerte hundreårsdagen for Kinas kommunistparti: «Vi ønsker alle forslag og all velment kritikk velkommen.»

Vi er overbevist om at disse løgnene ikke vil tåle tidens tann. Sannheten vil til slutt seire.

Vi håper inderlig at våre venner i mediene, inkludert Aftenposten, vil kunne se på og rapportere om Kina fra et objektivt ståsted og vise verden et ekte Kina.

Slik så forsidene ut torsdag morgen:


Les også

  1. Mao feires på hundreårsdagen. Gruppen som bærer navnet hans, får ikke være med på festen.

  2. Protestbrev til Folkerepublikken Kina

  3. På ett år er de fleste kritiske stemmer blitt kneblet. Men noen få holder fortsatt stand.

  4. Fire nordiske aviser rydder forsiden: Protesterer mot Kinas pressesensur

Les mer om

  1. Kina
  2. Hongkong