Debatt

Er pandemien innvandrernes skyld, Carl I. Hagen?

  • Kaveh Rashidi
    Lege og forfatter, Oslo

Carl I. Hagen benytter det at mange innvandrere er alvorlig syke, til å påføre dem skam og skyld, skriver Kaveh Radhidi. Foto: Jorunn Valle Nilsen

Slutt å stigmatisere en allerede utsatt gruppe.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pandemien har rammet skjevt. Bydeler i Oslo med mange innvandrere har hatt flest innlagte, og de kommer antageligvis verst ut av pandemien.

Carl I. Hagen skriver på Facebook at hele Norge kanskje skal stenges ned, og at dette er fordi innvandrerbefolkningen ikke bryr seg. Han etterlyser informasjon om etnisk bakgrunn til dem som er innlagt på sykehus med koronainfeksjon.

Sagt på en annen måte: Han benytter det at mange innvandrere er alvorlig syke, til å påføre dem skam og skyld.

At innvandrerbefolkningen blir hardere rammet, er ingen overraskelse. Det er fordi mange nyinnflyttede til Norge har særskilte utfordringer som bidrar til økt smitte. Det er ikke etnisiteten i seg selv som er problemet. Å påstå det ville ha vært rasisme.

Jeg skrev allerede i april i fjor om hvilke risikogrupper som vil ha størst risiko for å bli alvorlig syke. Faktorer som hvordan du bor, om du kan ha hjemmekontor og om god helseinformasjon er tilgjengelig for deg, spiller en viktig rolle. Dette ser jeg daglig som assisterende bydelsoverlege med ansvar for smittevern i en bydel i Oslo.

Det sier derfor seg selv at de som nylig har flyktet til et nytt land, har flere utfordringer enn gjennomsnittet og at de er mer utsatt for smitte. Dette velger Hagen å tolke som at innvandrere har en form for personlig skyld i pandemien. At innvandrere er dummere eller ikke bryr seg like mye om å leve i et fint samfunn som norskfødte gjør, noe som selvsagt ikke er tilfellet.

Skal vi sortere alle sykdommer etter nasjonalitet?

Hagen etterlyser informasjon om de sykehusinnlagtes etnisitet. La oss se på et eksempel for å illustrere hvor ugreit dette er.

Føflekkreft er en dødelig sykdom. Det er en stor kostnad for samfunnet å behandle disse pasientene på sykehus. Hvis vi ber om informasjon om etnisiteten til pasienter med føflekkreft, finner vi mange eldre, norskfødte mennesker som har vært mye solbrent. Betyr det at pensjonister som tar lange ferier i Spania og bruker lite solkrem, har skyld i hudkreft?

Selvfølgelig ikke.

Ingen velger å ha hudkreft. På samme måte velger ingen å være innlagt på sykehus med en alvorlig koronainfeksjon. I stedet for å klandre mennesker med hudkreft, må vi hjelpe risikopasienter å forebygge sykdommen.

Ta ansvar, fremfor å skylde på andre

Jeg antar at Hagen er interessert i å få slutt på denne pandemien. Å skylde på innvandrere bidrar ikke til dette på noe som helst måte. Det vet Hagen. Han utnytter bare en tragisk situasjon hos alvorlig syke mennesker til å spre sitt politiske budskap.

Så vær så snill, Carl I. Hagen, vær litt løsningsorientert. Slutt med skadelig stigmatisering av en allerede utsatt gruppe.

Det er fristende å peke fingre, både for Hagen og alle oss andre i samfunnet. Men vi bør alle først og fremst passe på å overholde smittevernreglene heller enn å spekulere i at andre ikke gjør det.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Carl I. Hagen
  4. Smittevern