Debatt

Islam trenger et akademisk fotfeste

 • Trine Skei Grande

Stortinget skal nå behandle Venstres forslag om å opprette en fellesnordisk imamutdannelse. Venstre mener en akademisk imamutdanning vil videreutvikle islam i Norge og fremme dialog mellom de ulike religionene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Les også:

Jeg tror dessuten at en nordisk imamutdannelse vil føre til at vi får muslimske ledere som formidler en moderat versjon av islam og som ønsker å spille på lag med storsamfunnet. Vi må tenke nytt for å sikre best mulig integrering.

Jus og teologi var historisk de første akademiske fagene. I dag er norsk presteutdannelse basert på vitenskapelig forskning, den er selvkritisk og stiller strenge faglige krav. At presteutdannelsen har vært forskningsbasert og at teologi har vært en akademisk disiplin, har bidratt til å utvikle en liberal kristendom i Norge. På samme måte mener Venstre at islam bør være gjenstand for kritisk forskning.

Muslimsk tro

Jeg mener islam trenger et akademisk fotfeste også i den vestlige verden som kan tolke den muslimske tro inn i vår kulturelle sammenheng. En slik utdannelse vil være et skritt på veien mot likestilling mellom ulike religioner ved at også islam i Norge får en akademisk tradisjon.

Jeg tror også at en norsk eller nordisk imamutdannelse vil kunne føre til at man i fremtiden får imamer som forstår hvordan islam skal utøves og formidles i tråd med norsk lov og innenfor demokratiets spilleregler. Imamer har stor innflytelse på det muslimske miljøet. Skal imamer fungere i en brobyggerrolle mellom det etnisk norske og det muslimske miljøet i Norge, må de verdsette demokratiske verdier.

En vestlig utdannet imam vil kunne være bedre skikket til å fylle en normskapende rolle i det norske samfunnet fordi en slik imam vil kunne kjenne bedre til de krysskulturelle brytningene som oppstår når islam møter et moderne, vestlig demokrati.

Bygge broer

En norsk eller nordisk imamutdannelse vil kunne føre til at vi i fremtiden får imamer som forstår hvordan islam skal utøves og formidles i tråd med norsk lov og innenfor demokratiets spilleregler. Vi trenger flere personer som kan være til nytte for å bygge broer inn mot muslimsk minoriteter. Her kan imamene spille en avgjørende rolle.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Mina Bai fremstår som en moderne, norsk-iransk Erasmus Montanus | Usman Rana

 2. DEBATT

  Kvinner må kreve sin plass. Står første kvinnelige muslimske leder i Norge for tur?

 3. DEBATT

  Ingen kan fortelle meg at den kjærligheten og stoltheten jeg føler for mannen min, er synd

 4. KOMMENTAR

  Finnes det muslimske land med demokrati og frihet for enkeltmennesker?

 5. KRONIKK

  Ser vi oss blinde på islam, vil vi aldri vinne kampen mot ekstremisme | Usman Rana

 6. DEBATT

  Liberale norskpakistanere som krever frigjørelse, oppfattes som en trussel