Læring har gått tapt. Smitterisikoen kan øke. Avlys eksamen, nå!

Mange elever har til tross for lærernes iherdige innsats og kreativitet ikke fått det læringsutbyttet de skulle, mener innleggsforfatterne.

Regjeringen står steilt på en over tre måneder gammel beslutning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

8. februar kunngjorde regjeringen at den avlyser skriftlig, men gjennomfører muntlig eksamen for avgangselevene. Også muntlig-praktisk og praktisk eksamen ble avlyst.

Mange så nok for seg at alle elever skulle opp til én muntlig eksamen. Det ville medføre mange eksamenspartier i noen få fag. Det er noe vi ikke har nok norsk-, historie- og religionslærere til å gjennomføre, ikke om alle skal komme fra det med helsen i behold.

For å sikre likebehandling foreslo regjeringen 16. mars at alle elever på Vg3 studieforberedende gjennomfører en lokalt gitt eksamen. Regjeringen ville også gjeninnføre muntlig-praktisk og praktisk.

Men 8. april gikk regjeringen tilbake på dette.

Øivind Sørlie og Wenche Rudshaug Kavli er begge rektorer.

Nå skulle like mange som vanlig komme opp til muntlig. Elever som er trukket opp til muntlig-praktisk, får denne avlyst på samme måte som de skriftlige. Og ikke alle avgangselever skal opp til eksamen.

I mars var vi selv positive til muntlig og muntlig-praktisk eksamen, til tross for mangelfull opplæring som følge av rødt nivå og digital undervisning. Optimistisk ventet vi på gult nivå, normal undervisning og å ta igjen noe av det tapte. Hva har så endret seg fra mars til i dag?

Svaret er: Ingenting.

Mye tapt læring

Våre skoler er fremdeles på rødt nivå. Med unntak av uke 6 og 7 har elevene hatt halvparten av sin opplæring digitalt fra 9. november til tidligst 28. mai, så langt i 23 av skoleårets 38 uker.

Mange elever har til tross for lærernes iherdige innsats og kreativitet ikke fått det læringsutbyttet de skulle. Veksling mellom digital og fysisk opplæring har redusert lærernes metodiske handlingsrom. Læring som til vanlig skjer i møter mellom lærer og elev i klasserommet, har ikke funnet sted, fordi undervisningen er digital, eller fordi læreren ikke har kunnet bevege seg blant elevene i klasserommet.

Mye læring som ellers skjer gjennom interaksjon elevene imellom, er tapt. Utprøving av eksamensformen har vært begrenset. Mange elever går til eksamen vel vitende om at de har gått glipp av mye læring. De 266 millioner kronene regjeringen bevilget for å ta igjen faglig og sosial læring elevene har tapt, vil ikke komme disse til gode.

Fare for smitte

Noen vil ikke kunne møte til eksamen som følge av symptomer, karantene eller isolasjon. De må opp til utsatt eksamen til høsten, med nytt trekk av fag. På kort varsel må de friske opp igjen et fag de har fått mangelfull opplæring i.

For enkelte vil det derfor være fristende å møte til eksamen på tross av symptomer. Noen kvier seg for å teste seg, av samme grunn. Dette kan utgjøre en betydelig smitterisiko.

Denne risikoen gjelder også sensorene. Etter måneder med kun digitale møter internt på skolene og reiseforbud mellom skoler skal nå flere hundre lærere besøke andre skoler på tvers av kommunegrenser.

Regjeringen har i 14 måneder dynamisk og pragmatisk håndtert koronautfordringer på løpende bånd. Nå står den steilt på en over tre måneder gammel beslutning som om det var hugget i stein – enige og tro til muntlig faller. Nå bør den falle.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter