Debatt

Fem usakelighetsformer | Nils Christie

  • Nils Christie
Kriminologene har gjort større skade på samfunnet vårt enn kjønnsforskerne, skrev Frp-sentralstyremedlem Sylvi Listhaug i Aftenposten 28. juni 2010.

Det er trist å se Sylvi Listhaug i fri utfoldelse. Hun anvender midler som ikke må tåles i vår offentlige samtale.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
  • Fra redaksjonen: Dette debattinnlegget ble publisert 22. juli 2010. I anledning Sylvi Listhaugs fratredelse som statsråd 20. mars 2018 fikk det nytt liv i sosiale medier.

Fri utfoldelse. Det er trist å se Sylvi Listhaugs debattform i fri utfoldelse. Hun er byråd i Oslo og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet. Hvis hennes debattform blir representativ for hennes parti, lover det dårlig for den politiske samtale i Norge.

Så vidt jeg kan se, anvender hun seg av fem usaklighetsformer.

1. Fordreide sitater. Hun finner frem til noe en motpart har skrevet. Siterer i anførselstegn tre-fire ord fra en setning, og fortsetter så, utenfor sitatet, med ord som ser ut som om de kunne vært motpartens (mine) ord. I virkeligheten er de Listhaugs fordreininger. Jeg har i mitt første svar til Listhaug (Aftenposten 2. juli) gitt flere eksempler på dette.

2. Direkte sitatfusk er et ytterpunkt i denne teknikk. Jeg har også påvist dette hos Listhaug.

-Det er trist å se Sylvi Listhaugs debattform i fri utfoldelse, skriver Nils Christie, professor i kriminologi.

3. Arrogant benektelse når hun tas i fusk. Istedenfor en unnskyldning, blir jeg møtt med denne fantastiske setning: «Jeg registrerer at professor Christie forsøker å ta avstand fra egne uttalelser som er korrekte sitert i mitt innlegg. Han om det.» Selv etter å være avslørt, fortsetter hun i Aftenposten 14. juli sine påstander om at hun ikke har fusket ved ganske enkelt å si: «Det stemmer naturligvis ikke.»

Noen som ikke har fulgt debatten kan kanskje tro henne. Men ut fra vanlige standarder for den offentlige samtale, er det nesten ufattelig at et slikt utsagn kan komme fra et fremtredende medlem av et stort politisk parti i Norge. Hun benekter klart påviste former for fusk og forvridninger, og regner vel med at det skal glemmes eller være ukjent for nye lesere.

Les også

Direkteblogg: Sylvi Listhaug går av som justisminister

4. Avsløringer kalles flisespikkeri. Når Listhaug avsløres i fusk og forvridninger, sier hun om dette at jeg istedenfor å debattere sak driver med «selektivt akademisk flisespikkeri». Det jeg gjør, er å påvise meget nøyaktig, punkt etter punkt, hvorledes hun fordreier sitatene. Hvordan kunne jeg ellers ha fått dokumentert hennes uredeligheter?

5. Hovedsaken i motstanderens budskap utelates. En ytterligere knep er at hun ser helt bort fra hovedsaken i det intervju hun tilsynelatende siterer fra. Intervjuet handlet om vold, spesielt om forebygging av vold. Jeg kommer med forslag som ville gå på næringsinteresser løs. For noen er det enklere å rope på mer politi og fengsel. Jeg advarte i intervjuet spesielt mot USA modellen. USA har mer enn ti ganger våre fangetall. Sylvi Listhaug er i aksjon for en kriminalpolitikk jeg håper aldri blir vår. Og hun anvender midler som ikke må tåles i vår offentlige samtale.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sylvi Listhaug
  2. Kriminalpolitikk