Debatt

Elendig åpenhetsforslag for statsansatte

 • Vegard Venli
  Journalist, NRK
 • Ina Lindahl Nyrud
  Advokat, Norsk Journalistlag

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Fredrik Hagen

Forslaget til en ny registreringsordning for statsansatte er oppsiktsvekkende dårlig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Offentlige virksomheter som har lyst, skal nå fortelle det norske folk om hvilke økonomiske interesser deres ansatte har. De andre trenger ikke.

Forslaget til en ny registreringsordning for statsansatte er ment å gi mer åpenhet. Innbyggerne skal kunne ha tillit til at statlig ansatte fatter upartiske beslutninger, upåvirket av deres private interesser i for eksempel norsk næringsliv.

Forslaget fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er likevel oppsiktsvekkende dårlig. Grunnen er at registreringen skal være frivillig.

Folket kan miste tillit

Det er uforståelig at det ikke foreslås klare krav om hvordan opplysningene om økonomiske interesser og verv skal registreres. Det er oppsiktsvekkende at det fullt og helt skal være opp til den enkelte virksomhet å finne en måte å registrere opplysningene på, og at det åpnes for at opplysningene kan legges i den ansattes personaldatasystem.

Blir slik innberetning skjult, kan folket miste tilliten til at forvaltningen og den enkelte ansatte opptrer objektivt, saklig og nøytralt.

Ina Lindahl Nyrud, advokat Norsk Journalistlag, og Vegard Venli, journalist NRK. Foto: Privat

Utviklingen i samfunnet går i retning av økt åpenhet. Det foreligger allerede en generell plikt her i landet til å registrere opplysninger om økonomiske interesser og verv. Denne informasjonen kan hvem som helst hente ut fra blant annet Aksjonær- og Enhetsregisteret.

Når også den nye loven om register over reelle rettighetshavere trer i kraft, vil alle kunne søke opp hvem som eier eller kontrollerer selskaper. De som ikke følger denne plikten, kan bli straffet. Med departementets forslag kan vi ikke engang forvente å finne den samme informasjonen som kan fremskaffes ved søk i disse offentlige registrene.

Les også

På innsiden av Oljefondet: Tenker aksjer under julemiddagen, forteller sjelden hvor de jobber

Klare regler nødvendig

Skal man oppnå større åpenhet og tilliten til forvaltningen, må det innføres en plikt til å registrere økonomiske interesser og verv. Informasjonen må samles i et åpent og søkbart register.

Det er nødvendig med klare regler. Det må sikres en så sterk åpenhet at enhver raskt kan vite om en sak er behandlet av en ansatt som kan ha personlige interesser i den. En slik løsning samsvarer med ordningene som er valgt for henholdsvis regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter, dommere og enkeltpersoner i kommuner og fylkeskommuner.

Dagens offentlige opplysninger er tilgjengelige for alle på nettsidene til henholdsvis Stortinget, Domstoladministrasjonen og Kommunenes Sentralforbund. En lignende ordning er valgt for registeret over reelle rettighetshavere. Det må også kunne etableres for statsansatte.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Åpenhet
 2. Personvern

Flere artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  Nikolai Astrup: Under Sp ble det betydelig flere byråkrater

 2. KULTUR
  Publisert:

  Disse utgiftene er ikke inkludert i totalprisen for nytt regjeringskvartal

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Hver tiende stortingsrepresentant har ikke oppgitt hvilke aksjer de eier

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Vil koronatilpasse valget: Flere kan stemme hjemmefra i år

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Sp og Frp mener prisen for nytt regjeringskvartal er for høy - Astrup må svare i Stortinget i dag

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Røde Kors etterlyser konkrete tiltak mot bolignød