Kort sagt, tirsdag 22. februar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Nydalen. Psykiatri. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nydalen får park

Rødts bystyrerepresentant Sofia Rana kommer med heftige anklager mot byrådspartiene i Oslo i Aftenposten 9. februar. Hun mener at lokaldemokratiet ikke veier tungt for byrådet.

Flere av Oslos nye bydeler, som Nydalen, Ensjø og Løren, er regulert etter premissene av en borgerlig utbyggerstyrt byutviklingspolitikk med lavere krav til medvirkning, helhetlig planlegging og grunneierbidrag til viktig sosial infrastruktur som parker, sykkelveier og møteplasser. Dette har det rødgrønne byrådet for lengst tatt tak i.

Nå har byrådet sikret at vi kan få en park på opp til 13,5 mål innenfor eksisterende regulering i Nydalen. Rødt mener at vi må bruke over en milliard kroner av skattebetalernes penger på ekspropriering av eiendom for å øke dette til 15 mål. Rana fremstiller alt annet som udemokratisk.

Denne typen aggressiv overbydelsespolitikk er kjent kost fra Rødt. I stedet for å anerkjenne det store arbeidet som nå er blitt lagt inn i å sikre en ny park i Nydalen, svartmaler Rana situasjonen og later som om vi står overfor alt eller ingenting. Slik gjør Rødt det beste til det godes fiende.

Eivind Trædal, gruppeleder, Oslo MDG, leder, Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre

Terroristen har «psykotisk virkelighetsoppfatning»

Psykiater Randi Rosenqvist bekrefter ut fra sin kontakt med terroristen at han har vedvarende vrangforestillinger (Aftenposten 17. februar). Men hun motsier seg selv fordi vrangforestillinger betyr at han har «psykotisk virkelighetsoppfatning», noe hun benekter.

Det er bred juridisk og psykiatrisk enighet om at psykose består av alvorlig forstyrret virkelighetsoppfatning som følge av vrangforestillinger, hallusinasjoner og/eller tankeforstyrrelser (positive psykosesymptomer).

Siden terroristen har vedvarende vrangforestillinger, er han psykotisk og har «psykotisk virkelighetsoppfatning». Når Rosenqvist hevder at han lider av personlighetsforstyrrelser, er det feil.

ICD-10 er klar på at vedvarende vrangforestillinger bare forekommer ved psykoselidelser, og ikke er et kjennetegn ved personlighetsforstyrrelser.

Norsk medisin har lenge standardisert nøkkelbegreper for trygg praksis. Norsk rettspsykiatri synes ikke opptatt av standardisering, men lar sakkyndige bruke nøkkelbegreper uten definisjoner. Slik praksis svekker rettssikkerheten til observandene, forvirrer domstolene og reduserer fagets omdømme.

Alv A. Dahl, psykiater