Debatt

På tide med faktabasert islamdebatt | Osamah Rajpoot

  • Religionsviter
  • Osamah Rajpoot
OPT_syd7afb4_doc6o6g08lgh8xfg33e82k-H95SnI6Cuz.jpg

I de siste ukers islamdebatt har jeg forsøkt å vise hvordan polariserende islamkritikk er et bomskudd i kampen mot muslimsk ekstremisme, sier religionsviter Osamah Rajpoot. Her svarer han på kritikken.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mitt hovedargument har vært at en historisk korrekt forståelse av profeten Muhammad og hans lære er det beste botemiddelet for å bekjempe dagens teologiske hovedutfordring, nemlig fundamentalismen .

I denne sammenheng kritiseres jeg av en gruppe eksmuslimer som mener jeg er for ukritisk til islam og for kritisk til islamkritikere. For ordens skyld er jeg motstander av alle typer polariseringer, enten det er mot islam eller vesten.

Religionsviter Osamah Rajpoot

Utfordringen for islamsk teologi er å vise unge identitetssøkende muslimer at fundamentalismen ikke er et svar på modernitetens utfordring. Den polske sosiologen Zygmunt Bauman karakteriserer fundamentalisme som en motreaksjon på det postmoderne samfunn. Dagens ekstremister er altså barn av moderniteten som ikke forstår hvordan de skal forholde seg til de islamske tekstene. Fundamentalismens problem er at den ikke evner å forholde seg rasjonelt til de hellige tekstene, Koranen og hadith .

Opprettholder skille

Jeg blir også kritisert for blindt å misjonere for ahmadiyya retningen i islam. Ahmadiyya-islam har i over et århundre hatt et kalifat, noe som gjør det religionshistorisk interessant å sammenligne dette i lys av IS og debatten om en islamsk stat. Det ahmadiyya-islamske kalifatet opprettholder nemlig et klart skille mellom politikk og religion, det til tross for at de teologiske kildene er de samme. Dette er et eksempel på en islamsk teologi som svarer på modernitetens utfordringer.

Koranen diskuterer altså beinhard religionskritikk, hvor de troende blir kalt tåper, og hvor livet etter døden kontant avvises.

Rasjonalitet innebærer også religionskritikk, en ikke ukjent tematikk i Koranen, hvor Profeten av sine samtidige anklages for å være falsk, blir utfordret på å bringe frem bevis for troens sannhet, og beskyldt for å dikte opp fabler. Koranen diskuterer altså beinhard religionskritikk, hvor de troende blir kalt tåper, og hvor livet etter døden kontant avvises. Koranens svar er ikke sverdet, men reell trosfrihet;«Si: Å dere mennesker, sannheten er visselig kommet til dere fra deres Herre. Den som da lar seg rettlede, han er alene rettledet til gavn for seg selv, og den som farer vill, han farer alene vill til skade for seg selv. Og jeg er ikke noen vokter over dere» 10:109.

En statsmann

Det er riktig at Profeten var en statsmann i Medina. Her forsøkte han å skape et fellesskap mellom muslimer, ikke-muslimer og jøder gjennom det opprinnelig politiske begrepet ummahen . Her inviterte Koranen til religionsdialog og påla muslimene å tro på alle profeter; «Si: Vi tror på Allah og det som er åpenbart oss, og det som ble åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere, og det som ble gitt Moses og Jesus, og på det som ble gitt (alle) profetene fra deres Herre. Vi gjør ikke noen forskjell på dem, og vi er Ham hengivne» 2:137.

Det er på høy tid at vi får en faktabasert debatt om Profeten og de islamske kildene.

Profeten blir ofte beskyldt for å ha beordret drap på den jødiske stammen banu Qurayza , hvor så kvinnene og barna ble solgt som slaver. Nyere forskningmotbeviser derimot dette som en historisk fabrikasjon, etter en kritisk gjennomgang av de muslimske kildene, inklusive Ibn Ishaq. Det er derfor på høy tid at vi får en faktabasert debatt om Profeten og de islamske kildene.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Thomas Hylland Eriksen reiste en debatt om islamkritikkens begrensninger:

Les også

«Nedlatende kjefting er ikke veien å gå»

Ingvild Heier svarte at han er naiv:

Les også

Hylland Eriksen vulgariserer islamdebatten

Elin Ørjasæter ga denne rapporten om responsen etter at hun hadde støttet Hege Storhaug:

Les også

Så mange «norskinger» har spurt meg: «Overlevde du å støtte Hege Storhaug offentlig?». Her er svaret

Her er andre innlegg i islamdebatten:

Rune Berglund Steen:

Les også

Kolbein Brede fortsetter runddansen om islam

Kolbein Brede:

Les også

Forsøket på å bringe islamdebatten opp på et mindre sørgelig nivå, er ganske sørgelig lesning

Bård Larsen:

Les også

Langlesing: Hvor ble det av venstresidens sterke religionskritiske tradisjon?

Mohamed Abdi:

Les også

«Islamkritikk er i mange tilfeller forbundet med hårreisende politiske forslag»

Iqra Mahboob:

Les også

Det finnes både fredelige og ekstreme muslimer. Jeg skjønner ikke hvorfor det er noe vi legger skjul på?

Osamah Rajpoot:

Les også

Et svar til Kolbein Brede, Hege Storhaug og Elin Ørjasæter: Dette er altså islamsk jihad

Hege Storhaug:

Les også

Å fremme løgnen om islam og Muhammed som ensidig fredsæl, fungerer ikke lenger

Rune Berglund Steen:

Les mer om

  1. Debatt
  2. Religion
  3. Islam