Debatt

Kort sagt, fredag 18. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Sykehusplaner. Arbeidsliv. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Psykiatrien er glemt i Gaustadplanene

I Aftenposten 11. februar argumenterer representanter for Helse sørøst og Oslo universitetssykehus (OUS) for å legge ned Ullevål sykehus.

I Gaustad-planene vil man samle akutt- og traumemiljøet. Etter traumer, skader, voldshendelser, akutte forgiftninger og selvmordsforsøk må mange innlegges i psykiatrien. Det er både somatiske og psykiatriske avdelinger på Ullevål.

Nå vil man bygge et sykehus uten psykiatrisk døgnavdeling. Da kan man ikke få psykiatrisk vurdering om kvelden, natten eller i helgene. Dette er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Psykiatriske pasienter må transporteres flere kilometer til Aker sykehus med ambulanse, eller politibil ved særlige urotilstander.

Oslos politikere, fagforeningene, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og aksjonsgruppen vil bevare Ullevål. I Hurdalsplattformen står det: «Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over.» Dette respekteres ikke av regjeringen, Helse sørøst eller OUS.

Psykiatriske pasienter taper hvis man ikke bevarer Ullevål, hvor kroppslige og psykiske problemer kan integreres.

Øivind Ekeberg, professor emeritus

Selv verdens beste arbeidsliv kan bli bedre

Under tittelen «Vi har verdens beste arbeidsliv» er NHOs Ole Erik Almlid skeptisk til regjeringens storrengjøring i arbeidslivet.

Grunnleggende sett handler regjeringens arbeid om at folk skal ha trygge, faste, hele stillinger å gå til, slik at de har en inntekt å leve av. Det øker også produktiviteten til arbeidslivet, fordi bedrifter investerer mer i kompetanse hos fast ansatte enn hos innleide.

Almlid kritiserer oss for å bruke skremmebilder. Men det er et faktum at omfanget av innleie i byggenæringen i Oslo-området er om lag dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet. Innleie er i enkelte bransjer blitt en permanent del av bemanningsstrategien. Vi er bekymret for at dette fortrenger faste ansettelser.

Fakta er også at innleide har lavere jobbtilfredshet, færre er organisert, og de har lavere gjennomsnittlig timelønn. Innleie bærer preg av kortvarige arbeidsforhold med usikkert inntektsgrunnlag og svake relasjoner.

Almlid er bekymret for fleksibiliteten. Men med endringene vi legger opp til, vil det fortsatt være mulig med innleie mellom produksjonsbedrifter, det vil fortsatt være mulig med lovlig entreprise, oppdragskontrakter og direkte midlertidige ansettelser ved behov.

For byggebedrifter utenfor Oslo, Viken og Vestfold vil det være mulig å leie inn fra bemanningsbyråer ved vikariater og etter avtale med tillitsvalgte.

Jeg er glad for at NHO deler regjeringens ønske om et trygt arbeidsliv med faste ansettelser. Og jeg ser frem til et faktabasert samarbeid for fremtidens arbeidsliv.

Hadia Tajik, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)

Misvisende om sykehusplaner

Rune Slagstad hevder i Aftenposten 16. februar at Helse sørøst etter regjeringsskiftet har justert planene for utviklingen av Sykehuset Innlandet.

Det er ikke riktig.

I styremøte 28. mai 2021 vedtok styret i Helse sørøst å gå videre inn i det som kalles en konseptfase i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet. Styret avviste et forslag om ikke å gå videre, men å utvide idéfasen med et nullalternativ.

Når Slagstad hevder at Helse sørøst justerte planene for Sykehuset Innlandet etter stortingsvalget, overser han at styret allerede i mai vedtok utredning av et reelt nullalternativ: «Styret viser til at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.»

Vi er altså nå i gang med å utrede to alternativer fullt ut: både Mjøssykehus i Moelv og null-pluss med erstatningssykehus for Hamar.

Det er ikke fattet et endelig vedtak om hvordan Innlandets befolkning skal få et best mulig fremtidig sykehustilbud. Planen er at styret i Helse sørøst fatter vedtak om dette i august på bakgrunn av de utredningene som nå gjøres. Styrets vedtak vil så sendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør, Helse sørøst RHF


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?