Debatt

Kort sagt, søndag 27. mars

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Nato. Lang sommerferie. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En helvetesmaskin uten av-knapp

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ytrer store ord om frihet og demokrati og hva slags verden han ønsker å leve i. Om grunnleggende verdier som vi alle anser uunnværlige.

Han nevner ikke at militære spørsmål er unntatt. I sikkerhetspolitikken får vi ikke utnyttet den åpne og frie debatten som er så avgjørende for å sikre at kursen er rett.

Angrepet på Ukraina viste at vi trenger Nato for å overleve, mener mange. Nei, det er omvendt. Igjen fikk vi se at det internasjonale systemet for å hindre krig ikke fungerer, og at USA og Nato har en vesentlig del av skylden for dette.

Det er ikke lett å få tak i sannheten om Natos rolle, selv om det er nødvendig for å få stanset denne krigen og hindre gjentagelser. I partiene, mediene og akademia møtes avvikende syn med taushet og utstøtelse.

At fred, sikkerhet og velstand krever globalt samarbeid om nedrustning, er i dag en utrydningstruet idé. Rundt 90 prosent av befolkningen vil bli av med atomvåpen, men intet skjer.

Faren for total utslettelse av livet på kloden er reell, men våre politikere mangler fantasi. Ulike regjeringer sier at Norge følger Natos opplegg for å få til atomnedrustning. Dette er Nato-språk, hvor politikere i 30 land snakker i takt og kan etterplapre hva som helst, usant og ulogisk, og være trygge på å slippe unna med det.

USA har jo ikke noen intensjon om å avskaffe atomvåpen. Tvert imot følges en 30-årsplan for å forske, videreutvikle og utbygge atomvåpen for et usannsynlig antall milliarder. Nato har ingen mekanisme til å stanse denne sikre dans mot døden. Vi mangler en av-knapp.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) roste Nato i Stortinget 22. mars og spurte: «Hvor hadde Norge vært i dag hvis Stortinget hadde valgt annerledes i 1949?»

Mitt svar: Uten Nato kunne det blitt rom for ikke-militære løsninger, for Nobels globale fredsorden, for internasjonal rett og kollektiv sikkerhet i FN og Osse. Våpenmilliardene kunne ha gått til presserende behov, ikke vår utslettelse. Vi kunne hatt tiår med Gorbatsjov, ikke Jeltsin og Putin, og ingen krig i Ukraina.

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter av «Medaljens bakside»


Gratis sommeraktiviteter også i august

Ni ukers sommerferie er mange dager å fylle for familier som er opptatt av å gi trygge og gode opplevelser for barn og unge. Derfor vil byrådet tilby et omfattende gratistilbud, både i starten av ferien og i ukene før skolestart. Sommerskolen for barn og unge er bare ett av flere gratis sommertilbud i sommer.

Det planlegges nå for inntil 20.000 plasser fordelt over hele byen. I tillegg vil kommunen gi unge mulighet for sommerjobb. Skolene får ekstra midler til lokale tiltak samtidig som det også koordineres opp mot idrettslag, kultursektoren og frivillige organisasjoner om mulige felles tilbud til alle aldersgrupper.

I tillegg vil Aktivitetsskolen (Aks) rigge til spennende aktiviteter. For mange foresatte kjennes nærskolen og nærmiljøet ekstra trygt når de skal sende sine barn på fritidstilbud.

I fjor sommer deltok over 40.000 barn i idrettsaktiviteter i regi av idrettslag over hele byen. Over 5000 fikk svømmeopplæring.

Det koster for kommunen, men vi mener det er verdt det. Oslo-politiet fremhevet i fjor også kommunens gratis «idrettssommer» som en viktig årsak til kraftig nedgang i kriminalitet.

Det er ikke sikkert at tilbudene blir helt like som i fjor, men vi jobber vi med å fylle sommeren med trygge og meningsfulle aktiviteter.

Skolebarn i Oslo skal ikke være avhengige av foreldrenes lommebok for å ha aktiviteter å gå til i sommer. Sommertilbud vil også være viktige for ukrainske barn og unge som vil komme til Oslo. Å få disse barna inn i aktiviteter i nærmiljøet vil være en viktig oppgave for bydelene.

Så snart hele programmet er ferdig rigget, vil foreldre få mer informasjon. Så her er det bare å følge med.

Sunniva Holmås Eidsvoll og Omar Samy Gamal, byråder (SV), Oslo


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt