Vi trenger høye strømpriser nå

  • Åsmund Sunde Valseth
Etter Russlands invasjon av Ukraina er strømprisene svært høye i nesten hele Europa, skriver debattanten.

Regjeringen må ta seg mer tid til å vurdere hvordan strømstøtteordningen skal være.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norske husholdninger skjermes fra høye strømpriser. Etter Russlands angrep på Ukraina er strømprisene svært høye i nesten hele Europa. Prisene gjenspeiler at det er dyrere enn før å produsere strøm fra gass. Men prisene forteller oss også at det er verdifullt å spare strøm.

Norske husholdninger står imidlertid bare i begrenset grad overfor priser som gjenspeiler energiknappheten i Europa. Prisene er langt høyere enn vi er vant til, men ikke så høye som den energi- og sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier.

Mer kostbar kraftproduksjon må tas i bruk

Nå foreslår regjeringen å forlenge dagens strømstøtte til mars 2023, tilsynelatende uten å vurdere alternativer. Ett år er lang tid. I tillegg til svakere incentiver til raske tiltak som lavere innetemperatur, svekkes også incentivene til mer omfattende tiltak som etterisolering og installasjon av varmepumpe og solcellepaneler.

Virkningen forsterkes av at det dannes forventninger om hva staten vil gjøre ved nye høyprisperioder.

Konsekvensen av at norske husholdninger sparer mindre strøm er at andre må spare mer og mer kostbar kraftproduksjon må tas i bruk. Kostnadene for samfunnet ved energiknappheten i Europa blir høyere enn de hadde behøvd å være.

Mer målrettede tiltak bør vurderes

Vi må vurdere alternativer. Vi trenger tiltak for å ivareta fordelingshensyn. Hvis ikke vil en del husholdninger bli tvunget til å redusere forbruket av både strøm og andre varer i et omfang som har svært høy kostnad. Men vi må vurdere hvordan vi kan ivareta fordelingshensyn uten å svekke incentivene til strømsparing.

Vi kan for eksempel gi et likt beløp i støtte til alle husholdninger. Fordi vi da fullt ut står overfor høye strømpriser, vil mange spare strøm. Men samtidig vil støtten gjøre det mulig å opprettholde forbruk som har høy verdi, av både strøm og andre varer.

På lang sikt er forsikring aktuelt, men det hjelper lite nå.

En del med lav inntekt og høyt strømforbruk vil imidlertid få mindre med en slik støtte. Det er utfordrende å ivareta denne gruppen godt. På lang sikt er forsikring aktuelt, men det hjelper lite nå.

Men vi kan forsterke ordninger treffer mange i denne gruppen. Kanskje barnetrygden. Mer målrettede tiltak bør også vurderes. Men besparelsen ved økt målretting må veies opp mot kostnaden ved svakere incentiv til strømsparing og arbeid.

Utredningsinstruksen er ikke fulgt

Regjeringen har forhastet seg. Ut fra høringsnotatet ser det ikke ut til at utredningsinstruksen er fulgt. Alternative tiltak, fordeler og ulemper ved det foreslåtte tiltaket og økonomiske og administrative konsekvenser er i liten eller ingen grad vurdert. Høringsfristen var tre virkedager.

Dette er et tiltak med vesentlige konsekvenser. Ut fra oppgitte beløp for dagens ordning er kostnaden for staten mellom 15 og 30 milliarder kroner.

Et slikt tiltak må utredes grundig. Regjeringen bør nå raskt vurdere hvordan strømstøtten kan utformes bedre i de nærmeste månedene, og så ta seg mer tid til å vurdere hvordan ordningen skal være etter det.