Er «ekstrem ideologi» i terroristens tilfelle et uttrykk for vrangforestillinger eller ikke?

  • Alv A. Dahl
Psykiater Randi Rosenqvist må forklare begrepet «psykotisk virkelighetsoppfatning» for offentligheten, mener Alv A. Dahl.

Jeg ber Randi Rosenqvist offentliggjøre premissene for vurderingen av Breiviks virkelighetsoppfatning. De har allmenn interesse.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten oppsummerer 4. februar psykiater Randi Rosenqvists kontakter med 22. juli-terroristen fra 2011 og til nå. Hennes vurdering over disse ti årene synes stabil: «Jeg oppfatter hans avvikende utsagn som et uttrykk for ekstrem ideologi, ikke på noe vis som en psykotisk virkelighetsoppfatning.»

Aftenposten nevner ikke Rosenqvists premisser for vurderingen. Hun kan ha gitt dem i retten og for Kriminalomsorgen, der vurderingen hennes er tillagt stor vekt. Derfor har premissene allmenn interesse. Jeg ber henne derfor offentliggjøre dem.

Etterspør forklaring

Definisjonen på «ekstrem ideologi» er ikke så viktig siden terroristen ga den selv i de siste rettsmøtene. Forklaringen jeg etterspør, er hvorfor terroristens «ekstreme ideologi» etter Rosenqvists mening ikke er uttrykk for «psykotisk virkelighetsoppfatning»?

Det er forståelsen av dette siste begrepet Rosenqvist må forklare for offentligheten.

Er «ekstrem ideologi» i terroristens tilfelle et uttrykk for vrangforestillinger eller ikke?

I en kronikk i Aftenposten 7. februar av Carmen Simonsen og Kristin Lie Romm heter det: «Vrangforestillinger er forestillinger om at man for eksempel blir forfulgt, overvåket, kontrollert, eller at man selv har spesielle krefter eller en spesiell posisjon i samfunnet som ikke stemmer.»

Denne definisjonen stemmer ikke med den offisielle. I Norge gjelder ICD-10 sykdomsklassifikasjonen, som definerer vrangforestillinger slik: «Vrangforestilling er en uriktig, ukorrigerbar overbevisning om en selv og/eller omgivelsene som ikke stemmer med virkeligheten, og som ikke deles av andre med liknende sosiokulturell bakgrunn som vedkommende. Overbevisningen opprettholdes til tross for fakta som motsier den. Den sykelige overbevisningen kan handle om å bli overvåket, observert, forfulgt, at partneren er utro, om egen betydning og overlegenhet eller om egen identitet eller utseende.»

Verdidommer

Den amerikanske psykiatriklassifikasjonen DSM-5 gjelder ikke i Norge, men har høy status i fagmiljøene. Definisjonen av vrangforestillinger følger ICD-10 med et viktig tillegg: «Når en falsk overbevisning omfatter en verdidom, blir den ansett som vrangforestilling bare når dommen er så ekstrem at den er uten troverdighet.»

Nytt her er at verdidommer kan være vrangforestillinger. Jeg påstår at terroristen i lang tid har oppfylt begge de offisielle definisjonene av
vrangforestillinger angående egen betydning, storhet og identitet. De hadde morderiske konsekvenser i 2011 og har det fortsatt så lenge han har denne formen for «psykotisk virkelighetsoppfatning».

Jeg tror at mange med meg er Randi Rosenqvist takknemlig om hun gir en god begrunnelse for at min påstand om at terroristen har vrangforestillinger, er feil.