Ser du mye om ADHD i sosiale medier? Vær på vakt.

  • Yasmin Sofia Iqbal
Det finnes ikke en sjekkliste på internett som alene kan si om du har ADHD. Humørsvingninger, søvnvansker, lav selvtillit og uro kan ha andre årsaker, skriver psykolog Yasmin Sofia Iqbal (bildet).

Studier viser at over halvparten av de mest populære videoene om ADHD på Tiktok er villedende.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Søker du opp ADHD på Instagram, får du lese at å være perfeksjonistisk, overspise, ha søvnvansker og å like å hjelpe andre, er typisk for kvinner med ADHD. Å ha mange åpne faner på telefonen er et «tegn» på tilstanden. Du får vite at man ofte må til flere leger før man får diagnosen. Kanskje tilbys du å kjøpe et hefte slik at du kan diagnostisere deg selv.

Kjenner du deg igjen i innleggene om ADHD? Da bør du være på vakt.

Diagnosering bra for folkehelsen?

«Kanskje du har ADHD? Jeg har en video jeg kan sende til deg», fikk en venninne høre. Videoen som er laget av en norsk lege, er sett over 600.000 ganger. Det er et svimlende høyt tall – like mange har vært på besøk i det nye Munchmuseet. Jeg konkluderer med at å gå på nye Munch er hakket bedre for folkehelsen.

I Tiktok-videoen har lege Wasim Zahid på seg hvit legeskjorte og ser tillitvekkende ut. Legens video gir noe relevant informasjon om ADHD, men så lister han opp «tegn» på ADHD hos voksne kvinner: «Du har høye ambisjoner, men blir frustrert når du ikke klarer å nå målene dine (…) Venneforhold kan være vanskelige fordi du synes de sosiale kodene er kompliserte. I oppveksten hadde du masse med energi, men nå føler du deg bare sliten og utbrent.»

Han avslutter oppmuntrende med at «å få en ADHD-diagnose er ikke en negativ ting, faktisk betyr det at du kan få god behandling og fungere mye bedre (...)»

Problemet er bare at flere av «tegnene» Zahid lister opp, er lette å kjenne seg igjen i. De kan ha andre årsaker enn ADHD og kan være noe de aller fleste opplever iblant.

Studier konkluderer om villedende informasjon

Når #adhd trender Tiktok, trenger vi kunnskap om kvaliteten på videoene. Canadiske forskere har gjort den første studien. De 100 mest sette videoene på Tiktok med emneknaggen ADHD ble analysert av helsepersonell som utreder og behandler ADHD. Ekspertene konkluderte med at 52 prosent av de mest populære videoene om ADHD på Tiktok er villedende. Bare 21 prosent av videoene inneholdt informasjon som er nyttig, og symptomer som er spesifikke for ADHD.

I de villedende videoene blir transdiagnostiske symptomer som angst, depresjon, sinne, konflikter i relasjoner og humørsvingninger feilaktig presentert som spesifikke for ADHD. De villedende videoene kjennetegnes av at informasjonen som presenteres, både er lett å forstå og feilaktig.

  • Eksemplene nedenfor viser ulike beskrivelser og tester som finnes på sosiale medier. Vær kritisk, oppfordrer innleggsforfatteren.

Kan bidra til bekymring og uro

Hvilke konsekvenser har spredningen av feilinformasjon om ADHD i sosiale medier? Det er nærliggende å tro at flere oppsøker fastlegen. Når man får høre at man må til flere leger før man blir forstått, kan dette gjøre at flere går til private aktører. Kanskje kan det å se Tiktok-videoer påvirke opplevelsen og selvrapporteringen av symptomer, som er én av flere kilder i en diagnostisk vurdering.

I lærebøker for leger og psykologer advares det om at det er lett å kjenne seg igjen når man leser om diagnosekriterier. Det finnes ikke en sjekkliste på internett som alene kan si om du har ADHD. Humørsvingninger, søvnvansker, lav selvtillit og uro kan ha andre årsaker.

Om du bruker mye tid på å lese om ADHD i sosiale medier, vær kildekritisk. Å se videoer med forenklede presentasjoner av symptombildet ved ADHD kan i verste fall bidra til økt uro og bekymring.