Kort sagt, fredag 4. februar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Eksamen. Barnevern. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten stÄr for skribentens regning. Hvis du Þnsker Ä delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Å avlyse eksamen gir fþlgefeil

Etter to Är med hjemmeskole uttrykker flere avgangselever i videregÄende skole at eksamen vil vÊre en «straff». Eksamenskarakterene vil gi et lavere snitt. Det vil gjÞre det vanskeligere Ä komme inn pÄ drÞmmestudiet.

Under pandemien har poenggrensene til bachelor- og masterstudier skutt i véret. Flere har sþkt utdanning fordi arbeidsmarkedet har vért usikkert. Å ta en mastergrad er ingen menneskerett. Likevel blir kravene som stilles i arbeidsmarkedet, hþyere fordi flere tar utdanning.

Å avlyse eksamen for elevene pĂ„ videregĂ„ende er en bjĂžrnetjeneste for andre unge som sĂžker utdanning. Det kan oppleves urettferdig for unge som har tatt opp fag i flere Ă„r for Ă„ fĂ„ plass pĂ„ drĂžmmestudiet, men innser at de mĂ„ finne en annen yrkesvei.

Diskusjonen handler ikke om hvilken ung gruppe det er mest synd pÄ, men om et arbeidsmarked som stiller hÞyere krav til kompetanse. Diskusjonen handler om et utdanningssystem og et opptakssystem som ekskluderer. Flere opptak bÞr baseres pÄ motivasjonsbrev og hvilke menneskelige egenskaper som kreves for Ä gjennomfÞre utdanningen og stÄ i jobben.

Ada Withbro Villum, Oslo

Barns rett til medvirkning mÄ ikke innskrenkes!

Margunn Ødemark og Johanne Hugo i ØstensjÞ barnevernstjeneste angriper barns allmenne rett til medvirkning i barnevernssaker (Aftenposten 30. januar).

Det argumenteres med at mange barn som bor i fosterhjem, fÄr kraftige negative reaksjoner av Ä bli trukket med nÄr biologiske foreldre vil ha nye prosesser om Ä fÄ tilbakefÞrt omsorgen for sine barn eller fÄ mer samvÊr. Det skal ikke bagatelliseres.

Men barns rett til Ä bli hÞrt i alle faser i en barnevernssak er en av de mest sentrale menneskerettigheter barn har. NÄr de to barnevernskonsulentene mener at rettsutviklingen strider mot barns beste, motsier de den epokegjÞrende betydning barnekonvensjonen har hatt. FNs barnekomité, barnekonvensjonens autoritative forvalter, har gitt klart uttrykk for at det ikke er noen motsetning mellom hensynet til barnets beste og barnets rett til medvirkning.

Barnekomiteen understreker imidlertid at retten i noen situasjoner, som de kronikkforfatterne omtaler, mÄ praktiseres med skÄnsomhet, klokskap og godt skjÞnn. Men det handler da snarere om pÄ hvilken mÄte barna blir involvert pÄ, enn at de av hensyn til sitt eget beste skal fratas retten til overhodet Ä bli hÞrt.

ForhÄpentlig skjer de to barnevernskonsulentenes angrep pÄ barns rett til medvirkning med de beste intensjoner. Men Ä slutte seg til dette vil representere en alvorlig reversering av barns menneskerettigheter.

Geir Kjell Andersland, advokat, tidligere fylkesnemndleder