Flere bør holde seg hjemme – også ved mild sykdom

  • Anders Skyrud Danielsen
Hele samfunnet opplever nå et «immunitetsetterslep», der flere enn vanlig blir syke av et mangfold av virus, skriver Anders Skyrud Danielsen.

Den lille adferdsjusteringen ved å bli hjemme kan nå ha stor betydning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Landets sykehus opplever for tiden stort press, og ikke bare fra covid-19. For å komme oss gjennom vinteren uten større nedstengninger bør flere holde seg hjemme ved mild sykdom.

I sin siste risikovurdering skriver Folkehelseinstituttet at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien nå er middels til stor. Samtidig melder flere sykehus om sprengt kapasitet, blant andre direktøren ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo i et VG-innlegg.

Det er ikke så sjelden at sykehusene sliter med å henge med i perioder under de verste luftveisinfeksjonssesongene. Vi har tidligere opplevd tunge influensasesonger med flere hundre samtidig innlagte. Forskjellen nå er at trykket har kommet spesielt tidlig og er spesielt stort. Vanligvis drives sykdomsbyrden av luftveisinfeksjoner stort sett av influensa, som først skyter skikkelig fart i romjulen, med en topp i månedsskiftet februar/mars.

Stor og tidlig RS-epidemi

Det er spesielt to forhold som gjør at sykehusene nå opplever at kapasiteten utfordres. Det første er covid-19, en helt ny luftveisinfeksjon som ofte kan føre til at pasienten trenger oppfølging i helsetjenesten, og der det er strenge krav til smittevern ved innleggelse.

Det andre er at hele samfunnet opplever et «immunitetsetterslep», der flere enn vanlig blir syke av et mangfold av virus.

Det fremste eksempelet på dette er den uvanlig store og uvanlig tidlige RS-virus-epidemien som går blant de yngste barna. Deres storesøsken har kanskje «gått glipp av» eksponering mot viruset som de vanligvis ville fått.

Forhåpentlig, og med stor sannsynlighet, er dette immunitetsetterslepet midlertidig. Vi vil om kort tid oppnå en stabil smittesituasjon igjen, men det kan bli et par tunge sesonger med luftveisinfeksjoner før den tid.

Dugnad – igjen

Dette samlede sykdomstrykket er utfordrende for helsetjenesten fordi ansatte må testes og eventuelt gå i karantene ved nyoppståtte luftveissymptomer. I tillegg kommer det mange pasienter inn med luftveissymptomer som må testes for koronaviruset og behandles, og eventuelt isoleres.

Det finnes ikke, og bør ikke finnes, noen hjemmel i Smittevernloven for å stenge ned samfunnet fordi det er mange som får rhinovirus og RS-virus. Likevel utgjør nå det samlede trykket fra virus og bakterier en utfordring for helsetjenesten. Fremover blir det derfor viktig med en dugnad igjen.

Vi som ikke har yrker som anses som «samfunnskritiske», bør ha veldig lav terskel for å holde oss hjemme ved sykdom. Hvis vi sammen kan hindre at sykepleiere og leger med ansvar for å drifte landets akuttmottak og intensivsengeposter får forkjølelse, så kan vi ta ned trykket mot helsetjenesten.

En liten adferdsjustering

Det er dessverre ikke alle som har muligheten til å bli hjemme ved sykdom. Derfor er det ekstra viktig at vi som kan det, faktisk gjør det. Alle er lei av pandemi, og en betydelig risiko for helsetjenesten nå er slitasjen på de ansatte som ikke har samme mulighet til fravær ved sykdom som flere av oss andre har.

Det er ikke god beredskap at kapasiteten i helsetjenestene som skal håndtere disse infeksjonene er så lav, men vi må forholde oss til at den er det. Dersom sykepleiere forlater helsetjenesten på grunn av presset, vil også kapasiteten reduseres ytterligere.

Flere har påpekt at dette årets november og desember er stappfulle av sosiale aktiviteter. For å unngå store nedstengninger er det nødvendig at man har en lav terskel for å si nei og bli hjemme ved sykdom frem til våren. De som kan det, bør også ha lav terskel for å bli hjemme fra jobb.

Det som er en mild forkjølelse for deg, kan være mer alvorlig for andre. Den lille adferdsjusteringen ved å bli hjemme kan nå ha stor betydning.