Debatt

Rettferd for ME-pasientene

 • Rolf Rønning
  Professor i sosialpolitikk, Høgskolen i Innlandet
 • Ola Didrik Saugstad
  Professor i pediatri, Universitetet i Oslo
Det må bli slutt på å presse ME-syke til udokumentert behandling som gjør dem sykere, skriver innleggsforfatterne.

Georg Espolin Johnson og Recovery Norge bør la ME-pasientene være i fred for ideologiske tilnærminger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lege og idéhistoriker Georg Espolin Johnson har vært talsmann for at ME er en psykosomatisk sykdom og har kjempet mot biomedisinsk forskning. I Aftenposten 29. november signaliserer han at han vil fortsette ME-debatten i fagmiljøene. Det til tross for at både amerikanske og britiske helsemyndigheter konkluderer at ME ikke skal eller kan behandles med kognitiv adferdsterapi (CBT), gradert treningsbehandling (GET) eller Lightning Process (LP).

Det er likevel et fremskritt at han gir oss rett i at forskning om biomedisinske prosesser er viktig, og at ingen pasienter skal behandles mot sin vilje.

Recovery Norge har 2. desember et innlegg mot det britiske National Institute for Health and Care Excellence (Nice)’ retningslinjer. Innlegget bli useriøst når det hevdes at Nice er preget av aktivister. Dette er allerede motbevist av andre.

Recovery-gruppen med ca. 200 medlemmer gjentar sine påstander om at ME kan helbredes ved tankeprosesser. Noen kan ha hatt nytte av slike teknikker, men det store flertallet av ME-foreningens nær 6000 medlemmer avviser dem, og mange har prøvd dem.

Recovery Norges udokumenterte påstander blir ikke riktigere selv om de gjentas gang på gang. Flere av medlemmene har for øvrig kommersielle interesser i LP-metoden.

Debatten om ME dreier seg ikke bare om to syn på en sykdom, men om hvorvidt medisinsk praksis skal baseres på vitenskapelig evidens, ikke løs ideologi. Recoverygruppen synes å sverge til det siste.

Johnson og Recovery Norge demonstrerer sitt syn på pasientene når de fortsatt hevder at behandlingene som er nevnt ovenfor, er ufarlige, til tross for at et stort antall ME-pasienter melder at de gjør dem sykere.

De siste årene har store mengder biomedisinske data gitt oss en ny forståelse av ME. Johnson og Recovery-gruppen synes uinteresserte i dette. Inntil de kan dokumentere sine påstander med vitenskapelig holdbare studier, bør de la ME-pasientene være i fred for ideologiske tilnærminger.

Red.anm. Ola Didrik Saugstad har et familiemedlem med ME. Han har 20 års erfaring med å besøke syke ME-pasienter over hele landet. I tillegg har han vært veileder i arbeidet med en doktorgrad innen feltet.

 • Les tidligere innlegg i debatten:

Les også

 1. Rønning og Saugstad: ME-pasientene fikk rett!

 2. Espolin Johnson: Debatten om ME er IKKE over!

 3. Representanter fra Recovery Norge: Ikke ta fra ME-syke muligheten for behandling som virker

Les mer om

 1. ME
 2. Forskning
 3. Sykdom