Det er ikke riktig å gå i gang på Gaustad

Planene for Nye Oslo universitetssykehus er tilpasset fortidens verdenssituasjon, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra Rikshospitalet på Gaustad.

Bygges Nye Oslo universitetssykehus på Gaustad, vil demokratiet og den offentlige helsetjenesten bli svekket.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens leder 8. april om Nye Oslo universitetssykehus (NOUS) har tittelen «Riktig å gå i gang på Gaustad». Vi er uenige med Aftenposten.

Lederens hovedpoeng er at det er riktig at staten overkjører Oslo kommune, selv om ordføreren, bystyret, byrådet, alle yrkesgruppene, fagforeninger, byplanleggere og naboer er opprørte.

Lederen innrømmer at dette kan virke udemokratisk, men: «Statlig reguleringsplan er en del av demokratiet.»

Hurdalsplattformen, som legger stor vekt på lokaldemokratiet, nevnes ikke. Ei eller at lovpålagt utredning av alternativer ikke er gjort, og at Riks- og Byantikvarens innvendinger ikke er besvart.

Vedtaket er fattet ved simpelt flertall i regjeringen.

At dette følger demokratiets spilleregler, er en sannhet med modifikasjoner.

Nye krav til beredskap

Ideen om NOUS på Gaustad ble unnfanget mens infeksjonssykdommer var under kontroll og verden var fredelig.

I dag har vi pandemi og krig i Europa. Det stilles nye krav til beredskap.

Sykehus i flere lavblokker gir tryggere infeksjonsberedskap enn kompakte høyhus, fordi blokkene kan isoleres. Avansert teknologi kan bare kompensere i høyhus så lenge den virker.

Ved krig og katastrofer trengs rom for kriseløsninger. Det har man ikke på Gaustad. Planene for NOUS er tilpasset fortidens verdenssituasjon.

Helsekøene er lange

Siden 1980 er antallet somatiske sykehusplasser i Norge nær halvert, mens befolkningen og andelen eldre har økt. Helsekøene er lange.

Siden 2000 er heldøgnsplassene i psykiatrien redusert fra ca. 20.000 til ca. 3000. Psykiatri krever tid, tålmodighet og tillit.

Planene for NOUS vil forsterke reduksjonen, både i somatikk og psykiatri. Kommunehelsetjenesten og fastlegekorpset skal ta støyten.

Planene er tilpasset en kommunehelsetjeneste som til dels ikke finnes, og fastlegeordningen er i krise, med aldrende leger og dårlig rekruttering.

Tuftet på økonomiske leirføtter

Kostnadene for NOUS er ute av kontroll, som for mange offentlige byggeprosjekter. Foreløpig beregnes en økning på 5–10 milliarder kroner (10-20 prosent). Det vil bli langt mer fordi lønninger, materialkostnader og renter stiger.

Verdenssituasjonen tvinger Norge til å bygge ut forsvar og beredskap og spare inn på annet. Radikale sparetiltak er varslet for universitetene.

Tiden er inne for å ta vare på det vi har. NOUS-prosjektet er tuftet på økonomiske leirføtter.

Ytterligere rom for et todelt helsevesen

NOUS på Gaustad skal samle medisinske spesialiteter som finnes på både Ullevål og Rikshospitalet (RH). Men funksjoner er viktigst, ikke spesialitetene i seg selv.

Traumemiljøet ved Ullevål blir splittet, fødsels- og nyfødttilbudet blir dårligere, og RHs landsfunksjoner får dårligere arbeidsvilkår.

Samarbeid mellom Ullevål og RH bør utvikles på helsefaglige premisser, ikke ved administratorers diktat.

Bygges NOUS på Gaustad, vil demokratiet og den offentlige helsetjenesten bli svekket. Det vil bli ytterligere rom for kommersielle helsetilbud og et todelt helsevesen. Derfor er det ikke riktig å gå i gang på Gaustad.