Alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen bør tas ut samtidig

  • Fredrik Anspach

Den fellen noen faktisk går i, er å ta ut alderspensjon fra Nav tidlig og tjenestepensjonen når man fyller 67 år.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Geir Martinussen setter i en kronikk i Aftenposten 2. januar søkelyset på den såkalte «samordningsfellen». Jeg mener kronikken fortjener en kommentar.

La meg først berolige de som ble bekymret av å lese det Martinussens skrev: Dere, som offentlige ansatte, er sikret en av de beste samlede pensjonene i Norge når dere velger å avslutte yrkeskarrieren.

Tallene Martinussen presenterer, er satt på spissen og gjelder ytterst få av dere. Hoveddelen av ansatte i offentlig sektor slutter ved aldersgrensen, eller når de fyller 67 år, og de berøres dermed i liten grad av hans eksempler.

De mulige effektene som Martinussen beskriver, gjelder i praksis meget få personer. Flertallet av de som er født før 1954 og arbeider i offentlig sektor, har allerede gått av med alderspensjon fra både Nav og tjenestepensjonsordningen.

Dette er i tillegg en gruppe som har kommet relativt sett meget godt ut av endringene i folketrygden og tjenestepensjonene, da tjenestepensjonen i stor grad kompenserer for levealdersjusteringen. Hvis det ikke hadde skjedd noen pensjonsreform, ville ikke denne gruppen fått noe større utbytte av å jobbe lenge, utover lønn og gleden ved å arbeide.

Dette gjør at den samlede utbetalte pensjonen blir lavere enn den ville vært ved samtidig uttak

Den fellen noen faktisk går i, er å ta ut alderspensjon fra Nav tidlig, for eksempel ved fylte 62 år, og tjenestepensjonen når man fyller 67 år. Da gjøres det fradrag for en alderspensjon fra Nav som om den ble tatt ut samtidig med tjenestepensjonen. Dette gjør at den samlede utbetalte pensjonen blir lavere enn den ville vært ved samtidig uttak.

Noe av det viktigste å tenke på når man vurderer å avslutte yrkeskarrieren i offentlig sektor, er dermed å ta ut alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen samtidig. Man bør heller ikke vente med uttaket for lenge etter aldersgrensen.

Vi som arbeider med offentlig tjenestepensjon, bruker mye tid på å opplyse om dette og andre viktige forhold som gjelder våre medlemmer.