Debatt

Hele opplegget virker altfor amatørmessig og tilfeldig. Valgprosedyren i KrF er en parodi | Sten Ove Larvin

  • Sten Ove Larvin
    Asker
Avstemning under ekstraordinært fylkesårsmøte i Hordaland KrF.

Fylkene med få medlemmer blir sterkt overrepresentert.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ledelsen i Kristelig Folkeparti ønsker seg en tilbakemelding fra medlemmene om standpunkt angående rød side eller blå side. Er dét det de får gjennom pågående prosess? Etter min mening, nei. La oss som eksempel ta Finnmark kontra Hordaland.

Finnmark har fire delegater og et medlemstall på 230. Dette gir ca. 57 medlemmer bak hver delegat. Hordaland har 14 mandater og 3378 medlemmer. Dette gir ca. 241 medlemmer bak hver delegat. Dette betyr at meningen til et medlem fra Hordaland bare teller ca. 1/4 av et medlem fra Finnmark.

Går vi gjennom hele listen av fylker ser vi at valgene til fylkene med få medlemmer blir sterkt overrepresentert i det endelige resultatet. Dermed vil dette ikke gi et riktig bilde av partiets (medlemmenes) holdning, og er lite egnet som rettledning for landsmøtet.

Videre er opplegget med avstemminger fordelt over en uke feil. Det betyr at fylkeslagene etter hvert kan korrigere sitt valg av delegater ut fra hva resultatene i tidligere valg.

Les også

Sitatene som viser hvor ulikt Hareide og Ropstad snakker om KrF

Ledelsens ønske om delegatfordeling etter stemmegivningen har vist seg ikke å fungere hverken på rød eller blå side. Her, hvor det ser ut til at få delegater kan avgjøre hele valget, er det uheldig at et fylkeslag, nemlig det siste, kan avgjøre det hele. Det kan jo bli fristende at flertallet benytter seg av det. Det har skjedd tidligere.

Hele opplegget virker altfor amatørmessig og tilfeldig. Ledelsen burde etter min mening ha sørget for et opplegg som virkelig ville speile partiets (medlemmenes) mening. Det burde ikke vært vanskelig.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Politisk redaktør Trine Eilertsen kommenterer: Bak fasaden anes et KrF i dyp splittelse

  2. Fylke for fylke: Slik blir KrFs nervepirrende uke

Les mer om

  1. KrFs skjebnevalg