Juks om «Stortingets rettssikkerhetsgruppe»

  • Hans Fredrik Marthinussen
afp000727453-qSJsQYRxpk.jpg

Fremskrittspartipolitiker Ulf Leirstein opprettet en rettssikkerhetsgruppe som tok Stortingets navn. Det er grov villedning og straffbart, skriver jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Ulf Leirstein kunne 3. juni kunngjøre at han har tatt initiativ til stiftelsen av en rettssikkerhetsgruppe, som ble konstituert på Stortinget samme dag.

Gruppen omtalte seg freidig nok som «Stortingets rettsikkerhetsgruppe» på sine egne nettsider. Da Leirstein ble gjort oppmerksom på dette på Twitter den 4. juni, gjorde han ikke noe forsøk på å få endret tittelen på gruppen.

Han har riktignok presisert at «[d]et er en gruppe som FrP har opprettet», muligens senere også modifisert det slik at det kun er han selv som har opprettet den for å få «innspill», men syntes fornøyd med at gruppen på nettsiden www.rettssikkerhetsgruppen.com fremstod som det faktiske Stortingets rettssikkerhetsgruppe. Nettsiden ernå er tatt ned.

Straffbart

Leirsteins nettsideprosjekt var alvorlig nok av den grunn at det var en grov villedning av offentligheten og dessuten straffbart.

Straffeloven § 328 rammer den som «offentlig … utgir sig for å inneha noen offentlig tjeneste eller medvirker hertil».

I tillegg rammer § 130 den som «mod bedre Vidende offentlig tillægger nogen af Statsmagterne eller en anden offentlig Myndighed Handlinger, som de ikke har foretaget».

Svekker tillit

I dette tilfellet er det imidlertid særlig alvorlig, fordi gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget og andre statlige institusjoner.

Ifølge nettsiden ledes gruppen av Leirstein selv, mens en eks-advokat er leder for arbeidsgruppen. Dette er en eks-advokat som er straffedømt og fratatt sin advokatbevilling for blant annet motarbeidelse av rettsvesenet og trusler mot en annen advokat (dommen er trykket i Rettens Gang 2011 side 1397).

Gruppens sammensetning er meget spesiell, og egnet til å svekke den alminnelige tilliten til Stortinget

Forøvrig består gruppen av flere personer som er aktive i kommentarfelter og sosiale medier med diverse konspirasjonsteorier, grove, udokumenterte beskyldninger om korrupsjon og maktmisbruk av offentlige myndigheter og enkeltpersoner, eller fremmer vedvarende svært ubalansert kritikk av barnevern og domstoler.

Falsk legitimitet

Det gir selvsagt et helt annet bilde av legitimitet når en slik gruppe omtaler seg som Stortingets rettssikkerhetsgruppe, og folk flest vil gjerne tillegge kritikk fra en slik gruppe en helt annen vekt enn den medlemmene til daglig lirer av seg for eksempel i kommentarfeltene på VG Nett.

Leirstein bør snarest komme med en beklagelse, både til offentligheten, Stortinget, og muligens også egen partigruppe og justisministeren, som han satte i et meget dårlig lys.

Twitter: @HFMarthinussen

Endret av redaksjonen klokken 12.45: I den opprinnelige ingressen stod det at «Fremskrittspartipolitiker Ulf Lerstein opprettet en nettside som tok Stortingets navn». Det var en upresis formulering. «Nettside» er derfor nå endret til «rettssikkerhetsgruppe».