Skal vi ha ulike regler for ulike typer medborgere i samfunnet?

«Kanske du skulle kunna tänka dig att arbeta för att formuleringarna ändras, så att ingen kan betvivla att FrP verkligen verkar för en demokrati för alla, och inte en demokrati för norrmän, och en annan för «mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets». Det vore ett ställningstagande värdigt en hedersdoktorshatt!», skriver Magnus Ullén.

Professor Magnus Ullén var imot å utnevne Olav Thon til æresdoktor - og skriver at han har skjønt noe om Frp som Thon muligens ikke har forstått.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bäste Olav Thon,

Tack för att du gjort dig besväret att mejla mig för att förklara varför du tycker jag har fel när jag karaktäriserat ditt stöd för Fremskrittspartiet som stöd för en främlingsfientlig politik. Du skriver att min «oppfatning åpenbart er basert på manglende kunnskap» om dig, och berättar att du idag har omkring tusen anställda med invandrarbakgrund, och att du fått uppskattande brev från «Arbeiderpartiets mangeårige kommunepolitiker Aslam Ahsan» just för ditt arbete med integrationsfrågor. Du skriver också att du misstänker att mitt ställningstagande gentemot dig främst beror på ditt aktiva stöd för Fremskrittspartiet, och menar att detta måste bero på att jag saknar «nærmere kjennskap til dette partiets innvandringspolitikk». Ungdomsförbundets ordförande har invandrarbakgrund, påpekar du, och framhåller ockå att den iranske flyktningen Mazyar Keshvari nu tillträder som representant för partiet i Stortinget.«Så vidt jeg forstår og kan bedømme,» skriver du, «er Fremskrittspartiet et godt parti for alle innvandrere som vil arbeide og bosette seg i Norge.»

Jag funderar på hur du får ihop det där, Olav. När jag tagit ställning till hur Fremskrittspartiet är att bedöma har jag nämligen inte nöjt mig med att konstatera att Frp:s partiledare Siv Jensen påstått att det pågår en «snikislamisering» i Norge – det var ju gubevars hela fyra år sen nu, och man kan ju ändra sig, även om jag förstått av norska media att Jensen inte tycks finna begreppet särdeles problematiskt.

Det är heller inte så att jag gått i taket för att Frp så sent som i somras förordat massdeportation av romer, även om jag har svårt att se att Özz Nujen inte hade en poäng när han i Skavlan häromsistens undrade vad som är rasism om detta inte är rasism?

Nej, det som ligger till grund för mitt påstående att Frp är ett främlingsfientligt parti vars politik innehåller rasistiska inslag är inget annat än vad som faktiskt står i Frp:s Prinsip— och handlingsprogram. «Fremskrittspartiet vil,» skriver man i sitt Handlingsprogram 2013-2017 «at Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig» (s. 39). Jag kan inte låta bli att undra: hur kan ett parti som uttryckligen inte vill ta emot människor med «icke-västlig» bakgrund ses som «et godt parti for alle innvandrere som vil arbeide og bosette seg i Norge,» som du påstår att det är? Du måste väl själv hålla med om att det knappast kan betraktas som ett särskilt bra parti för alla de invandrare som partiet inte vill ska få tillträde till Norges arbetsmarknad? Och varför är det just «mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets» man vill hålla utanför Norges gränser?

Vad gör en människa med bakgrund i Uganda mindre lämplig att invandra till Norge än en människa uppvuxen i Spanien? Varför är en italienare mer välkommen än en serb? Och framförallt, hur kan man avgöra detta på förhand, utan att ta hänsyn till människan som individ , snarare än att se henne som på förhand märkt av sin etniska härkomst?

Alldeles därunder står att läsa i Handlingsprogrammet att Fremskrittspartiet vill «innføre en aktiv integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier» (39). Vari dessa specifikt norska «regler, normer og verdier» består i preciseras inte närmare – det skulle förstås vara svårt att hävda deras nationella karaktär om så gjordes. Men nog måste du hålla med mig om att den icke-universella andan inte är att ta miste på? När man diskuterar målet med skolans grundutbildning skriver man till exempel att «Kulturell dannelse innebærer at elevene skal ha kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie. Den kristne og humanistiske arven skal stå i en særstilling» (65). Religionsfrihet i allmänhet, alltså, men kristendomsfrihet i synnerhet. Ska vi alltså förstå att kristendomen är norsk? I kölvattnet av denna typ av formuleringar kommer en politisk praktik där «retten til selv å velge livssyn eller religion, og å organisere sitt liv i samsvar med dette» (Prinsipprogram, 5) som partiet nominellt försvarar i praktiken fördöms som «islamisering» om man råkar vara född i fel «kulturkrets».

Så tack, jag tycker mig veta alldeles tillräckligt om Fremskrittspartiets invandringspolitik för att uttala mig i frågan – men jag skulle gärna veta hur du ser på att man uttryckligen gör skillnad på folk och folk med hänvisning till deras etniska härkomst? Du berättar i ditt mejl att Aftenposten skriver om «ulovlige innvandrere [som] har begått et titalls brutale ran bare i løpet av siste helg,» och du lägger till att «de må utvises». Jag vet inte riktigt vad du vill säga med det. Illegala invandrare utvisas ju vare sig de begår brott eller inte, så vad är problemet? Du skriver vidare att du «håper og tror at vi alle er enige om at kriminelle individer må behandles som kriminelle, enten de kommer fra den ene eller andre del av verden.” Självklart. Men det du med FrP säger är att vi ska göra skillnad på kriminella och kriminella: «FrP vil […] etablere egne enheter for utenlandske kriminelle i eldre fengsler med noe lavere standard og uten økonomiske og sosiale ytelser for de innsatte» (Handlingsprogram, s.30). Norska kriminella behandlar vi som människor, utländska som djur, eller? Har jag inte fattat saken rätt? Nehej, ni ska bara behandla dem som lite mindre mänskliga än norrmännen! Jag vet inte, nog låter det på mig som ett lite främlingsfientligt förslag, ändå.

Les også

Sverige – det fremmede landet

Men av ditt engagemang för FrP förstår jag ju att du tillhör dem som tycker att vi ska ha olika regler för olika typer av medborgare i våra samhällen. Arbetskraftsinvandring från EES-länder är till exempel OK, men kommer man nån annanstans ifrån så bör det krävas «tidsavgrensede kontrakter» (Handlingsprogram, s.38 ). Varför denna skillnad beroende på varifrån man kommer? Och handen på hjärtat, Olav, hur förnuftigt är det att som FrP kräva att «flyktninger og asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge, skal reise hjem til sine respektive hjemland når forholdene gjør det forsvarlig»? Varför inte acceptera att människor som under stora umbäranden flytt sina hemländer söker skapa sig ett nytt hem i det land som tagit emot dem? Varför inte låta dem bli del av det norska? För du tycker väl ändå inte, som en ökänd före detta medlem av FrP (numera i norskt fängelse på norska villkor), att invandringen från icke-europeiska länder innebär ett hot mot den europeiska identiteten? Själv tycker jag att det är rimligare att anta att det är lättare att bygga ett stabilt samhälle om alla som arbetar i samhället känner sig inkluderade.

Och så andragenerationsinvandrare jag är, är jag tillräckligt mycket Nordbo för att tycka att det ligger en hel del i den socialdemokratiska samförståndsanda som präglat Sverige såväl som det Norge som tillät dig att bygga upp din egen förmögenhet, Olav. Missförstå mig inte, jag vill inte på något sätt förminska din egen arbetsinsats – jag tycker bara att det kan vara värt att påminna om att den med all sannolikhet skulle varit mycket tyngre om den inte ägt rum i ett samhälle där också entreprenörer och företagsägare genom kollektivavtal och fackföreningar avkrävts ansvarstagande för samhället i dess helhet.

Les også

Kraftig motstand mot æresdoktorat til Thon

Därför tycker jag heller inte att det är särskilt mycket att yves över att du som storskalig arbetskraftsköpare funnit behov av att anställa tusen invandrare. Det är förstås utmärkt att de fått jobb, och i långa loppet spelar det förstås stor roll för deras möjlighet att verka i samhället. Gott så. Men i en globaliserad värld kan man inte plocka russinen ur kakan – man får köpa hela paketet. Att människor kommer till Norden nu beror på att världen är full av motsättningar – politiska såväl som ekonomiska – som lett till att våra länder erbjuder förutsättningar som idag inte finns i deras hemländer.

De allra flesta inrättar sig utan större svårigheter här, fastän många bär på erfarenheter som märkt dem för livet. Men andra har svårt att finna sig tillrätta i en värld som fungerar på ett annat sätt än de varit vana vid. För några leder det till socialt oacceptabla beteenden – brott, till exempel. Det är förstås olyckligt, men också dessa «kriminella individer» är en del av det kollektiv som utgör vårt samhälle: vill vi ta del av människors arbetskraft är det vår moraliska skyldighet att också ta del av de problem de brottas med. Det är människor det handlar om, inte djur.

Nu kan det förstås vara så att jag missuppfattat dig ändå. Kanske var det inte just de avsnitt som jag pekat på ovan som du syftade på när du i dina annonser till stöd för Frp särskilt underströk att de enligt din mening står för en hållbar invandringspolitik? Kanske hade du rent av inte satt dig in partiets program så noggrant som jag? Eller läst lite slarvigt, och inte insett att man knappast kan beteckna ett program med sådana formuleringar som annat än främlingsfientligt? Ingen skulle bli gladare än jag om så var fallet! I så fall kanske du skulle kunna tänka dig att arbeta för att formuleringarna ändras, så att ingen kan betvivla att Frp verkligen verkar för en demokrati för alla, och inte en demokrati för norrmän, och en annan för «mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets». Det vore ett ställningstagande värdigt en hedersdoktorshatt!

Med vänlig hälsning,

Magnus Ullén, professor i engelska, Karlstads universitet