Debatt

Ytringsfrihetens grenser

  • Student
  • Forf>
  • Av <forf>carl Müller Frøland<

DET FRIE ORD. To bokutgivelser i det siste vitner om at tvilsomme holdninger til det frie ord gjør seg gjeldende for tiden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

LSP forlag har utgitt "Budskap til verden — Osama Bin Ladens brev og taler", med økonomisk støtte fra Fritt Ord. Forlagssjef Frode Saugestad har tidligere uttalt at bin Laden her "fremstår som det man kan kalle en humanistisk terrorist" (VG, 17. januar i fjor). I sin ellers unnvikende og svært lite informative anmeldelse (Dagbladet, 12. juni) skriver Espen Søbye:"Stykkene i denne boka er vervingsplakater til selvmordsaksjoner" og at det forekommer "masse blodig snakk om at alle amerikanere, jøder og kristne må drepes." Det dreier seg med andre ord om oppfordringer til massedrap. Dette gjør lite inntrykk på Søbye, som også bekvemt nok tier om at boken synes å stride mot straffeloven.

"Hottentott" var støtende.

Cappelens Forlag har nylig utelatt Thorbjørn Egners vise om vesle Hoa fra sangboken hvor den til nå har stått. Forlagsdirektør Anders Heger har bestemt dette i samråd med Egners familie. Begrunnelsen er at sangen om hottentottgutten kan virke støtende på etniske minoriteter. Når et forlag fjerner en vise fra en antologi etter forfatterens død, dreier det seg om regelrett sensur. Heger er her eksponent for en hysterisk antirasisme som er en trussel mot den kunstneriske frihet. Under karikaturstriden viste han da også liten forståelse for ytringsfrihetens verdi. At nettopp Heger er valgt til ny leder for Norsk PEN, lover ikke godt for organisasjonens videre fremme av ytringsfrihet.

Oppfordring til massedrap.

Når vi flytter blikket fra vår kjære Egner til den "humanistiske" bin Laden, blir kontrasten grotesk: En barnesang om en hottentott blir i toleransens navn fjernet, mens en verbal mobilisering til massedrap blir publisert med Fritt Ord-støtte! Når Frode Saugestad i denne forbindelse fremhever verdien av det frie ord (Klassekampen 25. mai), er hans troverdighet tynnslitt.Han kalte forsvaret av profetkarikaturene "pinlig", for "vi bør ikke gjøre ting som ydmyker og sårer" (Aftenposten, 8. februar). Saugestad mener åpenbart at bin Laden ikke går inn for å såre noen. Han ytrer jo kun et fromt ønske om massemord på jøder og amerikanere. De to forleggerne har en selsom holdning til ytringsfrihet. Ser ikke Heger de logiske konsekvenser av beskjæringen av Egners forfatterskap? Er Saugestad like blind for at bin Laden-utgivelsen fremstår som lovstridig og at den kan få dødelige følger?Det er åpenbart et stort behov for å diskutere ytringsfrihetens grenser i det norske samfunn.

Les mer om

  1. Debatt