SV bør gå i front for barnas rettigheter i omskjæringsdebatten | Andreas C. Halse

Stortingets samling rundt foreldres rett til å utføre unødvendig kirurgi på egne barn står trolig i sterk kontrast til folkemeningen. Jeg er ikke kjent med meningsmålinger fra Norge, men tall fra Danmark viser at over 70 prosent ønsker seg en aldersgrense, skriver Andreas C. Halse.

Partiet bør se til Island.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som første land i verden velger trolig Island å beskytte kjønnsorganet til guttebabyer mot unødige kirurgiske inngrep.

Det vil i så fall være en stor seier for barns rettigheter, og det skjer etter forslag fra blant annet søsterpartiet til SV.

Dragkamp i SV

Problemstillingen er ikke helt ukjent for SV.

Andreas C. Halse.

I årevis har det foregått en dragkamp i partiet der flere stemmer har ønsket å gi guttebabyer et rettslig vern mot irreversible kirurgiske inngrep. Også i de tilfellene inngrepet måtte bli begrunnet religiøst.

Utfordringen for dem som ønsker en slik lovendring, er at de møter tung motstand i toppen av partiet. Det har resultert i en vedvarende motvilje mot å lande hva partiet egentlig mener om spørsmålet.

Etter gjentagende utsettelser av problemet, sist på partiets landsmøte i 2017, kan det se ut som at forslaget skal opp til ny vurdering på et landsstyremøte i løpet av våren.

Det er gode grunner til at SV bør være partiet som går i front for barnas rettigheter på dette området.

Samling rundt foreldres rett

Det finnes ingen stortingspartier som pr. i dag jobber for en aldersgrense på omskjæring av gutter.

Frp har riktignok et vedtak fra landsmøtet om at de ønsker et forbud, men Siv Jensen har gjort det klart at det ikke er aktuelt å følge opp vedtaket.

Selv om det er mange i partiene, også i stortingsgruppene, som ønsker en aldersgrense, er det kun unntaksvis noen faktisk ytrer standpunktet offentlig.

Stortingets samling rundt foreldres rett til å utføre unødvendig kirurgi på egne barn står trolig i sterk kontrast til folkemeningen. Jeg er ikke kjent med meningsmålinger fra Norge, men tall fra Danmark viser at over 70 prosent ønsker seg en aldersgrense. Det er liten grunn til å tro at tallene er vesentlig lavere i Norge.

Les også

Jeg ble omskåret som liten. Frp har rett når de ønsker et forbud | Benjamin King

Bør stå opp for den svake part

Hverken SV eller Norge bør imidlertid gå for aldersgrense fordi flertallet mener det, men fordi flertallet i dette tilfellet har rett.

Noe av det mest grunnleggende ved å stå på venstresiden i politikken handler om å se maktforskjeller i samfunnet og ønske å utjevne disse. I forholdet mellom voksne mennesker, støttet opp av mektige religiøse institusjoner og ritualer, og nyfødte spedbarn er det enkelt å se maktforskjellen.

Det koster å stå opp for den svake parten. Det bør være en oppgave for et sosialistisk parti

Å stå opp for den svake parten og spedbarns rett til å vokse opp med kjønnsorganet intakt er rett nok en vanskelig øvelse som møter på betydelig motstand fra religiøse pressgrupper.

Slik sett kan man alltids argumentere for at det ikke er strategisk klokt å gå i front i en debatt som vil skape mye støy og sterke beskyldninger. Til det vil jeg nok innvende at det ikke vil være spesielt beundringsverdig å utføre irreversible kirurgiske inngrep på spedbarns kjønnsorganer av strategiske årsaker.

Dessuten vil det alltid være slik i skjeve maktrelasjoner. Det koster å stå opp for den svake parten. Det bør være en oppgave for et sosialistisk parti.


På Twitter: @achalse

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.