Fedme handler ikke bare om mat | John Kjekshus

  • John Kjekshus
Den forebyggende effekten av fysisk aktivitet er like stor som å slutte å røyke, skriver debattanten.

Man går ned i vekt med trening, bare intensiteten er stor nok.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Gjennom TV og Aftenposten har vi fått slått fast at skal man behandle fedme, må man spise mindre. Det er ingen hjelp i å forsøke å trene seg slank. Greit. Men stopp litt, da mister man viktige sider av problemet fedme som fører til det inntrykk at fysisk aktivitet og trening ikke er så viktige.

John Kjekshus, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Riktignok anføres det i en setning at trening er bra for helsen. Men fysisk aktivitet er så mye mere enn det. Man går ned i vekt med trening, bare intensiteten er stor nok. Barna i forsøkene til overlege Rønnaug Ødegård viste at det ikke går å redusere overvekt med fysisk aktivitet. Men barna ble ikke utsatt for særlig stor treningsbelastning.

Barna ble oppmuntret til å drive med vanlig fysisk aktivitet utendørs en time daglig. Det er vanskelig å se hvor mange kalorier barna forbrukte eller hvor mye dette utgjorde av barnas totale energibehov. Men det interessante er at registrert aktivitet avtok raskt over tid.

To former for fedme

Det er også interessant at kroppen i noen grad kan kompenserer for økt fysisk belastning ved å øke næringsopptaket fra tarmen, samtidig som organismens stoffskifte skrus ned etter belastningen og fettcellene blir mer aktive. Men selv dette er en grense som kan passeres bare arbeidsbelastningen blir stor nok.

Så er det at fedme opptrer på to forskjellige måter. Noen med fedme er helt friske, og hos disse har fedmereduksjon kun kosmetisk interesse. Hos andre vil fedme disponere for diabetes (sukkersyke). Dette er en alvorlig komplikasjon til dagens fedmeepidemi. I dag øker antallet av diabetikere, dette henger sammen med fedmeepidemien. Diabetes medfører økt risiko for hjerte- og karlidelser, nyresykdom, høyt blodtrykk og slag.

Trening viktig mot sukkersyke

Hos fedmepasientene med sukkersykedisposisjon vil trening og fysisk aktivitet være en viktig del av behandlingen for å unngå disse komplikasjonene, selv om vekten ikke nødvendigvis går ned. Ødegård har selv vist at aggressiv trening av overvektige voksne resulterte i normalisering av risikofaktorer for hjerte- og karlidelser, inkludert blodsukker og insulin. Trening er derfor en viktig behandlingsdel av overvektige pasienter med disposisjon for diabetes.

En verdensomspennende langtidsundersøkelse av over 130.000 mennesker har vist at fysisk aktivitet reduserte risikoen for å dø. Jo mer fysisk aktivitet som ble registrert, desto færre døde. Og færre av de aktive fikk hjerte-kar-sykdommer. Dette gjaldt uansett om man var rik eller fattig og om den fysiske aktiviteten ble registrert som trening eller som arbeid.

Les også

Jo, trening hjelper hvis du vil gå ned i vekt | Martin Norum

Like forebyggende som røykestopp

Det er til ettertanke at andelen med diabetes var høyest i gruppen med minst fysisk aktivitet. Altså de som trenger det mest, er minst flinke til å være fysisk aktive. I denne undersøkelsen svarer middels aktivitet til det som er anbefalt internasjonalt, nemlig 150 minutter per uke med rask gåing, sykling, ski, tennis eller tilsvarende aktiv arbeidssituasjon. Dessuten inngår styrketrening av alle større muskelgrupper to ganger i uken.

Den forebyggende effekten av fysisk aktivitet er like stor som å slutte å røyke. Derfor er diskusjonen om nytten av trening for å oppnå vekt reduksjon uvesentlig, i beste fall av kosmetisk interesse, all den stund fysisk aktivitet er en avgjørende del av forebyggende behandling av overvektige personer disponert for diabetes. Å ta trappen med to trinn av gangen er god forebygging og dessuten gratis.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.