Debatt

Jeg er same, og jeg liker lapper

 • Ingeborg Senneset
  Ingeborg Senneset
  Journalist
Universitetet i Agder reklamerte med nystekte lapper i anledning samenes nasjonaldag 6. februar.

Du kan gjerne kalle meg en kruttlapp, hissig og lettantennelig. Men jeg føler meg tråkket på som same når mediene omtaler lappe-saken uten humor.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
 1. februar er samenes nasjonaldag. En dag som i år ble feiret med kaker og en følelse av å bli tatt på alvor. Helt til jeg leste at flere nettaviser har laget en konflikt av en morsom tilnærming til merkedagen.

Universitetet i Agder reklamerte med nystekte lapper ianledning nasjonaldagen. Skiltet i universitetskantinen hadde teksten «Samenes dag – Nystekte lapper kun 10,-» (At de ansatte ved universitetet ikke vet at det faktisk heter samenes nasjonal dag, er en annen sak). En av sykepleierstudentene på universitetet syntes skiltet var morsomt og la et bildeut på nettet. Hun ble nedringt av journalister resten av dagen.

Ina Midttveit

Det begynte medavisen Nordlys. Journalisten laget en sak hvor vinklingen var at dette ernegativt for samene. Blant andre Stavanger Aftenblad og Dagbladet fulgte oppmed samme vinkling og samme kilder: Universitetsledelsen ogsykepleierstudenten. Ingen samer ble spurt om hva de syntes. Ingen andre sakerble skrevet om nasjonaldagen.

Krisesaker i media

En krise kan defineres som «kulturelt og politisk definertehendelser som inneholder konflikt og reiser store følelsesmessige reaksjoner». En annen tilnærming er en avart avdet såkalte Thomas-teoremet: «If CNN defines a situation as a crises, it willbe a crisis in its consequenses».

Å kalle noe en krise kan med andre ordfå uventede konsekvenser. Det kan fremprovosere at mennesker overreagerer, mendet kan også hjelpe til at menneskene handler på en effektiv og fornuftig måte.Lappesaken som ble skrevet i nettavisene tilhører den første kategorien.

Herhar journalistene laget en krise ut fra en fillesak.

Dette er også den enestemåten flere av avisene har omtalt samenes nasjonaldag på. Ingenting omfeiringene som har foregått rundt i landet. Ingenting om betydningen av dagen.Ingen samer er intervjuet.

Tillitskrise i media

Hvert år offentliggjør PR-byrået Edelman et«tillitsbarometer». Undersøkelsen er nettbasert og totalt har 33000mennesker i 27 ulike land deltatt. I undersøkelsen som er gjort for 2014 viserdet seg at bare så vidt over halvparten av de spurte (52 prosent), har tillittil media. Det er ned fem prosentpoeng fra i fjor. I 1999 tokTorgeir Foss initiativtil å gjøre en norsk undersøkelse av tilliten til media. Åtte år seinere svarte48 prosent av respondentene at de hadde fått lavere tillit til media de sisteårene. Torgeir Foss sa da at dette var nedslående tall og at dette er endiskusjon som sjeldent blir tatt opp i mediehusene. Tiniusstiftelsen publisertefor to år siden tall som viser at norske medier er på tillitsbunnen i Europa.

Dette er nedslående tall for norske medier. Ikke bare én,men flere undersøkelser viser at medier er på vei mot en tillitskrise. Da jeg lestede lite nyanserte sakene om nystekte lapper, fikk jeg et godt eksempel påhvorfor tallene er som de er. Mediene forsøkte å skapte en krise ut fra etskilt som de trodde skapte storefølelsesmessige reaksjoner. Det viste det seg at saken ikke gjorde.

Følelsesmessig krise

Normalt leser jeg aldri kommentarfeltene i nettsaker. Herfinnes det store følelser og ikke nødvendigvis reflekterte reaksjoner. Å lesedisse kommentarene pleier ikke føre til annet enn frustrasjon, oppgitthet og enuro for fremtiden. Likevel gjorde jeg det 6. februar.

Det var to typerkommentarer som gikk igjen: Kommentarer fra folk som var irriterte på hårsåresamer, og samer som syntes dette var en morsom måte å bli feiret på.

Ut fradette trakk jeg fire konklusjoner:

 • Avisene har valgt å lage en sak om samene, utenå snakke med noen samer om hva de synes. Ryktet samene har som hårsåre bestårfordi journalistene nører opp om det.
 • Fordommene jeg har mot kommentatorer består. Dehar ikke skjønt at det er avisene, ikke samene, som er hårsåre.
 • Avisene har valgt å lage en konflikt av en saksom i utgangspunktet ikke hadde behøvd å få noen negativ oppmerksomhet. Fleresamer synes dette var en morsom vri.
 • Jeg blir igjen påminnet om at samenesnasjonaldag ikke er viktig for norske medier. Mens 17. mai får oppslag i flereuker før dagen faktisk er der, med værprognoser, forberedelser og bilder avglade barn og voksne, får samene én sak skrevet om sin nasjonaldag. Den handleraltså om lapper solgt i en studentkantine.
  Som utdannet journalist ringer alle varselklokker.Journalister har nemlig en huskeregel: KVISA (ja, journalister vet at de oftebåde kan være og trykke på betente saker. De kan til og med tulle med segselv). Bokstavene viser til hva som kjennetegner en nyhetssak: Konflikt,Vesentlighet, Identifikasjon, Sensasjon og Aktualitet.

Ut fra min erfaring erikke det å spise lapper på samenes nasjonaldag sensasjonelt. Det er få samersom identifiserer seg med denne saken. Saken er ikke særlig vesentlig elleraktuell. Vi tuller med blondiner og svensker. Vi må kunne tulle med oss samerogså. Journalistene har i denne saken valgt å lage en konflikt.

Langsom læring

Organisasjoner er «slow learners». Likevel mener jeg læringom samene har tatt vel lang tid. Mediene refererer konsekvent til «samefolketsdag», som ikke er korrekt etter det som ble bestemt på samekonferansen i 1992:6. februar er samenes nasjonaldag. Mediene har heller ikke lært at samer harhumor og selvironi.

Jeg gleder meg til den dagen journalister og medier skalforstå hva som faktisk betyr noe for samer. Jeg håper det kommer en dag hvorjournalister kan spørre sakens hovedpersoner om dette faktisk er en sak. Men det jeg gleder meg mesttil, er den dagen mediene setter samenes nasjonaldag på dagsorden som ennaturlig del av februar måned.

Medier fra hele norges langstrakte land har omtalt saken:Nordlys, Stavanger Aftenblad, TV2, NRK Sørlandet og Dagbladet.

Du kan gjernekalle meg en kruttlapp, hissig og lettantennelig: Men jeg føler meg mer tråkketpå som same når mediene omtaler saken på denne måten, heller enn å le med ossog være med oss og feire dagen.

Les mer om

 1. Debatt