Debatt

Kort sagt, mandag 27. november

 • Aftenpostens debattredaksjon

Sykdommen SMA, legemiddelet Spinraza og legemiddelbransjen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Å sette barna ut i skogen

Legemidler må prises anstendig. Men myndighetene har sluppet unna pressens kritiske blikk i Spinraza-saken, sogar hedret for å nekte innførsel, til tross for at Norge gjennom eierandeler tjener på salg av medisinen i utlandet.

To ting har sjokkert oss; ignorering av pasientrettigheter og fravær av prisforhandlinger. SMA er en alvorlig sykdom uten medisin fra før, den rammer barn og den medfører lidelse, funksjonstap og død. Dette, kombinert med at Spinraza virker, utløser rettigheter som myndighetene ikke kan ignorere. De kan ikke nekte forsvarlig helsehjelp og «sette barna ut i skogen for å dø».

Prisen ble kjent i januar. Det er spill for galleriet når de kaller prisen «uetisk» og samtidig nekter å forhandle, eller krever urealistiske rabatter. Medisin på sjeldenfeltet er alltid dyr pga. lite marked, og Norge kan i liten grad påvirke global prising, da innovasjon er overlatt til private. Resultatet av «standhaftighet» er en inhuman behandling av norske pasienter og at Norge på sikt vil prise seg ut. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

Lise Lehrmann, pasient- og pårørendegruppen Stopp SMA


Legemiddelbransjen er en av verdens mest regulerte

I Aftenposten 16. november sier helseministeren: «Tallene viser at de tjener langt over det man ellers finner i lovlige virksomheter» om et legemiddelselskap. Dette er en gjentagende retorikk fra ministeren, som er egnet til å stille spørsmål ved om bransjen opererer innenfor loven, noe vi selvsagt gjør. Vi er en av verdens mest regulerte bransjer.

Vi forstår at legemiddelpriser engasjerer, men diskusjonen blir best med balansert informasjon. I Aftenposten vises overskudd over kun tre år. Det er svært kort tid i legemiddelsammenheng. Legemidler utvikles over tiår, og selskapene bruker opp mot 100 milliarder kroner i året på dette. Inntekter og overskudd må dekke kostnadene over tid. Overskudd og utbytte må være stort nok til at eierne tåler risikoen utviklingen innebærer. For hvert legemiddel som tas i bruk av pasienter, er det mange som aldri kommer på markedet. Kostnader for disse må dekkes av de vellykkede prosjektene. Arbeidet med å forske frem behandling mot f.eks. spinal muskelatrofi (SMA), amyotrofisk lateralsklerose (ALS) og Alzheimers sykdom har pågått i mange tiår. Forskningen og utviklingen har i de fleste tilfeller ikke gitt effektive behandlinger. Derfor er det gledelig at det endelig finnes et behandlingstilbud for barn og unge med SMA.

Legemiddelindustrien både forstår og aksepterer at legemiddelpriser diskuteres – det er helt naturlig. Men vi må huske på at utspill kan komme fra parter i forhandlinger, og påstandene må vurderes i lys av det. Helseministeren er ikke en nøytral part når legemiddelpriser diskuteres.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Medisin
 3. Debatt
 4. Norge
 5. Legemiddelindustrien

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 23. januar

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 22. januar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 21. januar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 20. januar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 19. januar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 18. januar