Kort sagt, onsdag 11. april

  • Aftenpostens debattredaksjon

Mobbing av blogger, den norske innsatsen i Gaza, ESA og Stovnertårnet. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Voksne kjendiser som mobber ung blogger - og mener det er greit

Isabel Raad er for unge i dag en av Norges største kjendiser. I disse dager blir hun hengt ut og latterliggjort av flere kjente profiler for å ha operert rumpa, og delt dette på bloggen.

Tusvik og Tønne har flere ganger i sine podkaster diskutert rumpa til Raad på en nedsettende måte. Utseendet, hvor den er operert og hvor stygt det er. De har selv barn og drøfter ofte barneoppdragelse. Mon tro om de ønsker å lære sine egne barn å omtale unge jenter på den måten.

Morten Hegseth og Mads Hansen (VG) har også hetset Raad. I debatten på NRK sa Hegseth at «Ti prosent av Isabels følgere vil kanskje se ut som henne, mens resterende 90 peker og ler av henne». Da Raad uttrykte at hun følte seg mobbet, kom de ikke med unnskyldning, men et motangrep om at hun misbrukte ordet mobbing.

Kristin Gjelsvik satt nylig hos statsråd Helleland og diskuterte unge jenters psykiske helse. Samtidig har hun hengt ut Raad i sosiale medier. Skjønner de ikke hva de gjør?

Det er nettopp dette jeg som lærer snakker om hver dag i skolen. Det nytter ikke at skolen jobber mot mobbing, når unge lærer av «de beste». Diskusjonen om Raad går rundt i skolegårdene. Derfor må jeg minne norske kjendiser om at de bør skjerpe seg. Dere må slutte si at hun «må tåle såpass». Nei, hun må ikke det! Dere bør legge dere flate og si unnskyld. Det ville vært noe for de unge å se opp til.

Åshild M. Fagerjord, lærer


Aftenposten utelot den norske innsatsen i Gaza

I «Fakta»-oppsummeringen i Aftenposten lørdag 7. april 2018 nevnes områder der norske soldater har vært ute: Tyskland, Kongo, Libanon, Kosovo. Men – hvor er det blitt av Gaza?

Fra 1956 til 1967 besto DANOR-bataljonen og Sanitetskompaniet ved UNEF Hospital av over 7000 nordmenn. Tjenestetiden var seks måneder, mange soldater var de første årene inne til førstegangstjeneste. Sammen med danske styrker patruljerte og overvåket norske soldater grensen mellom Gaza og Israel, mens sanitetskompaniet ved det norske sykehuset i Rafah tok vare på helsen til alle FN-styrker fra syv land. Lokale innbyggere og beduiner fikk også medisinsk hjelp av norske helseteam på sykehuset.

Alle har de fått UNEF-medaljen (United Nations Emergency Force) med inskripsjonen «In the Service of Peace», og alle kan de stolt fortelle at de var med å bidra til at UNEF og andre av FNs fredsbevarende operasjoner fikk Nobels fredspris i 1998. Like stolt kan mange av oss som var i Gaza som offiserer og soldater vise frem Intops-medaljen, den samme som Libanon-veteranene ble hedret med 6. april.

FN-styrkene i Gaza klarte i 11 år å opprettholde freden, den historien er det vel verd ikke å la gå i glemmeboken.

Torgrim Rolfsen, korporal ved UNEF Hospital 1959


Stovnertårnet hindrer ikke ungdomstilbudet på Stovner

Det har i det siste pågått en debatt om ungdomstilbudet på Stovner. Og det har både i Aftenposten og i Akers Avis Groruddalen kommet påstander om at politikerne i bydelen prioriterer et tårn over ungdomstilbud. Det er en stor misforståelse at Bydel Stovner bygde Stovnertårnet istedenfor å styrke ungdomstilbudet i bydelen.

Pengene til tårnet kom fra Groruddalssatsingen og var øremerket et bygg som skulle fungere som attraksjon og møteplass. Derfor kunne ikke vi lokalpolitikere bruke disse pengene til ungdomstilbud eller noe annet.
Heldigvis handler Groruddalssatsingen om å løfte dalen vår som en helhet, og vi har også fått midler til å styrke og utvikle et nytt ungdomskonsept.
I mai åpner vi to nye ungdomsklubber ved Stovner Senter og på Vestli.

Dette er ungdomsklubber som er blitt utviklet i samarbeid med stovnerungdommen selv. Dette skal være fristeder hvor ungdommen skal kunne være med på å bestemme hvordan det skal se ut, hva det skal brukes tid på og hva som er viktig. Dette er steder hvor det alltid skal være trygge voksne til stede, og hvor det ikke kreves påmelding eller penger for å komme inn. På denne måten vil vi prøve å skape et sted hvor bakgrunn og familiens økonomiske situasjon ikke har noe å si for mulighet for deltagelse. Håpet er at dette vil bidra til at de som i dag ikke føler at de har et sted å være, vil finne en plass her.

Så håper vi at ungdommen også fortsetter å bruke alle de tilbudene vi allerede har i bydelen, og at de fortsetter med de flotte prosjektene de selv har tatt initiativ til; som Lif Laga, Stovner Media og fotoprosjektet #Stovnerlove.

Vi i Stovner SV er utrolig stolte over ungdommene våre. For det er de som lever midt oppi alle utfordringene og som likevel gjør så utrolig mye bra. Og vi på vår side vil alltid være på deres lag og vi vil alltid jobbe for å gi dem best mulig tilbud og gode oppvekstvilkår.

Jacqueline Bergsmark og Sidar Algünerhan, Stovner SV


Stovner – østkantens perle

Jeg deler noe av den frykten Ali Al-Jabri skriver om i Aftenposten 6. april. Vi må være på vakt mot økende kriminalitet og mangel på lokal tilhørighet i en del miljøer. Samtidig er jeg lei meg for den vinklingen innlegget har.

Det er en stor misforståelse at politikerne i Bydel Stovner gikk inn for å bygge Stovnertårnet fremfor å styrke ungdomstilbudet i bydelen. Slik er det ikke.

Ideen om Stovnertårnet oppsto som et tiltak for å skape en særskilt attraksjon på Stovner. Pengene til tårnet kom fra statlige, kommunale og private midler gjennom Groruddalssatsingen og var øremerket et kunstbygg. Tårnet eies og driftes av Bymiljøetaten.

Politikerne vender ikke ryggen til ungdommen, slik Al-Jabri skriver. Nye og forsterkende tilbud er rett rundt hjørnet. Det kommer i tillegg til de gode tilbudene vi alt har. I mai åpner to nye ungdomsklubber i bydel Stovner. I løpet av 2018 vil vi ha et tilbud syv dager i uken og 52 uker i året. I tråd med den vedtatte strategien skal ungdomskonseptets innhold utvikles og utprøves i nært samarbeid med ungdom. Målet er å tilby et åpent og gratis lavterskeltilbud uten krav til påmelding og deltageravgift. Tilbudet «Ung i jobb» er ikke lagt ned. Det er søknadsskjema på bydelens hjemmesider for sommeren 2018.

Vi er stolte av bydelen vår og kommer ikke til å godta at alt det gode bydelen har å by på, blir gjemt under utfordringene. I altfor mange år er Stovner blitt karakterisert og stemplet av folk som ikke har vært her, og det er vi mildt sagt lei av. Det er viktig at vi som bor på og er fra Stovner skal fortelle historiene om Stovner selv, så andre ikke forteller dem for oss. Både på godt og vondt. Det er ingen andre enn oss selv som har retten til å tale på vegne av oss.

Det er ingen hemmelighet at vi har utfordringer i bydelen. Alle bydeler har det. Vi skal ta tak i dem og finne løsninger. Det er ingen som kjenner Stovner bedre enn oss som bor her, og det er ingen andre enn oss som faktisk kan løse disse utfordringene.

Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang. Å arbeide sammen er suksess.

Awais Aslam, leder for Stovner Arbeiderparti, medlem av Stovner Bydelsutvalg


Badevelferden vil bestå

Økonomiske absurditeter, skriver YS-økonom Helle Stensbak i Aftenposten 9. april og viser til ESAs arbeid med å sikre like vilkår for næringsvirksomhet drevet av kommuner og næringsvirksomhet drevet av private.

EØS-tilsynet ESA er like lite glad i økonomiske absurditeter som Stensbak. Så slås det da også fast i den samme Aftenposten-artikkelen som Stensbak viser til, at ESA ikke kommer til å kreve skatteplikt fra kommunale svømmehaller og kantiner som driver smått i konkurransen med private. Stensbak spør likevel hvordan en kommunal svømmehall blir del av en internasjonal konkurranse. Men det blir altså ikke vanlige norske kommunale svømmehaller.
EØS-avtalen legger derimot til grunn at næringsvirksomhet skal drives på like vilkår, i hvert fall hvis virksomheten kan ha betydning for konkurransen over landegrensene. Slik sikres rettferdig konkurranse som kommer deg og meg som forbrukere til gode.

Når kommuner velger å drive næringsvirksomhet av et visst omfang, så kan de ikke gjøre det på helt andre og bedre rammevilkår enn privates næringsvirksomhet. I Norge er imidlertid kommunale virksomheter fritatt skatt og sikret fra konkurs. Da sier det selv at det blir veldig vanskelig for private ute i norske kommuner å konkurrere.
Men vi snakker altså om næringsvirksomhet av et visst omfang og ikke om «realøkonomisk badevelferd» i kommunale svømmehaller. Saken handler ikke om offentlig tjenesteyting.

Offentlige tjenester som er allment tilgjengelige, er basert på solidaritet og er offentlig regulert, anses som ikke-økonomiske. Og tilbudet som vanlige norske kommunale svømmehaller står for, vil ikke rammes av konkurranse- eller statsstøttereglene. Annerledes blir det først hvis kommunen starter spa og badeland for turister, eller moderne fitness-senter i konkurranse med private.

Men det kommunale svømmehall-tilbudet er altså noe annet – og skal ikke måtte begynne å betale skatt. Badevelferden i Norge vil bestå.

Gjermund Mathisen, konkurransedirektør i ESA

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.