Debatt

Kort sagt, torsdag 21. juni

  • Aftenpostens debattredaksjon

Oslos nye logo og ytringskultur i Oslo-skolen. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvorfor trenger Oslo kommune en oppdatert logo?

Nye profiler møter ofte motstand. Ikke sjelden blir en ny logo møtt med kritikk fordi mange har eierskap til den eksisterende. Oslo intet unntak.

Regjeringen Solberg har som ambisjon at Norge de neste ti årene skal bli Europas «digitale vinner». For å lykkes med dette er det ikke nok med sofistikert teknologi alene. Vi må sette menneskene i sentrum for utviklingen. Til det trenger vi både teknologer, andre fagfolk og spesielt designere. Hvorfor? Fordi designere har metoder som involverer brukerne i utforming av funksjonelle og attraktive løsninger som er lette å lære og gode å bruke for alle.

Men vi trenger også modige oppdragsgivere. Offentlig sektor er i omstilling og må tenke nytt for å levere bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Oslo kommune jobber langsiktig med dette og fortjener anerkjennelse for å jobbe profesjonelt og helhetlig. Den nye visuelle profilen er en del av denne helheten og handler om en nødvendig opprydding og forenkling, om å ta vare på historien og om å tilpasse seg en ny digital hverdag. Da må vi også våge å gi slipp på noe.

Benedicte Wildhagen, Design og arkitektur Norge (Doga)


Respekt for ytringer

Karoline Torkildsen utfordret i Aftenposten 7. juni debatten om ytringskultur og ytringsklima i Oslo-skolen. I ettertid er hun møtt med den samme hetsen hun beskrev i sitt innlegg.

Årsmøtet i Norsk Lektorlag Oslo stilte seg enstemmig bak et vedtak om å prioritere fokus på trygt arbeidsmiljø for lærere i Oslo-skolen. Man kan mene det, og samtidig på generelt grunnlag være kritisk til enkeltes retorikk og tone.

Det burde være selvsagt at man kan ytre seg i en pågående samfunnsdebatt uavhengig av medlemskap og verv i fagforeninger. Personangrepene Torkildsen nå møtes med understreker nettopp poenget hennes. Lærere som engasjerer seg for en bedre Oslo-skole bør møte hverandre med respekt og saklighet.

Et godt råd kan være: Før man æreskjeller en annen person eller kollega, bør man forsikre seg om at man har all og korrekt informasjon. Hvis man ikke kan være sikker, bør man gi kritikken sin en prinsipiell form og rette den mot systemet.

Øystein Hageberg, hovedtillitsvalgt og fylkesleder Norsk Lektorlag Oslo

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Digitalisering
  2. Oslo kommune
  3. Design
  4. Omstilling
  5. Skole
  6. Ytringsfrihet