Debatt

Nei til nikabforbud: Toleranse må kjennetegne høyere utdanning | Svein Stølen og Gro Bjørnerud Mo

  • Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo

Universitetet bygger på et verdisyn der toleranse handler om å tåle religiøse, sosiale eller politiske synspunkt man ikke selv uten videre forstår eller deler. Foto: Ingar Storfjell Ingar

Kvinnekampen skal ikke reverseres, og nikab skal ikke bli det nye standardantrekket ved Universitetet i Oslo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Inger-Margrethe Lunde spør om kvinnekampen gjennom 150 år nå skal skrotes. Bakgrunnen er at Universitetet i Oslo i en høringsuttalelse har gått imot et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning. Vi kan berolige Lunde: Kvinnekampen skal ikke reverseres og nikab skal ikke bli det nye standardantrekket ved UiO.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

Samtaler om temaer som nikab får fort høy temperatur og bidrar ofte til polarisering. Mange henter frem de aller største ordene og historiske konsekvensene når religiøse hodeplagg diskuteres. For UiO oppleves ikke spørsmålet om å tåle bruk av nikab som den store skillelinjen i historien. Vi er beviselig ikke i en situasjon der generasjoners kvinnekamp utraderes med et pennestrøk.

Virkelig frihet

Vi er derimot levende opptatt av at alle våre studenter skal oppleve virkelig frihet i sin studietid. De enorme fremskrittene innen likestilling som Lunde viser til, gir dagens kvinner og menn i Norge muligheter våre formødre og forfedre bare kunne drømme om. Lundes sammenligning mellom nikab og korsett er derfor ikke bare anakronistisk, men også direkte misvisende. Enkelteksempler fra 1800-tallets Norge har liten verdi for den som virkelig ønsker å forstå hva som gjør at unge kvinner i dagens samfunn ikler seg nikab.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo, Universitetet i Oslo

Ved UiO og andre universiteter og høyskoler i Norge har det de siste årene vært en håndfull studenter som har brukt nikab. Ved UiO kjenner vi til et par tilfeller i løpet av de siste årene. At klesdrakten til noen svært få unge kvinner skal ha de konsekvensene Lunde ser for seg, er vanskelig å forstå.

Rett til høyere utdanning

Langt viktigere er det at UiO ikke ønsker å stenge døren til høyere utdanning for denne gruppen. Vi mener at også kvinnene i denne lille gruppen må sikres rett til høyere utdanning.

Vi arbeider med utgangspunkt i at høyere utdanning må kjennetegnes av toleranse, og at våre utdanningsinstitusjoner må være åpne og inkluderende.

  • Regjeringen: Vil forby nikab i alle norske skoler

UiO mener det er fagmiljøene selv som er best skikket til å møte utfordringene som oppstår, når en student møter til undervisning med nikab. Det er åpenbart mange utdanninger som ikke kan gjennomføres med ansiktet skjult. Hvis krav til bekledning i en undervisnings- eller praksissituasjon ikke er forenlig med bruk av nikab, vil det enkelte fagmiljø fatte vedtak om dette, og det er også gjort i de få tilfellene hvor det har vært aktuelt.

Universitetets verdisyn

I lovforslaget fra Kunnskapsdepartementet foreslås det at universitetene skal håndheve et forbud mot ansiktsdekkende plagg på hele universitetsområdet, og det foreslås sanksjoner som bortvisning og utestengning. Slike sanksjoner er hittil kun brukt ved alvorlige disiplinærsaker, og vi mener det er svært uheldig å sidestille bruk av nikab med slike forhold.

Departementet oppsummerer gjeldende rett i høyere utdanning slik:
«Departementet har lagt til grunn at dersom institusjonene mener det er nødvendig av faglige hensyn, kan de fastsette et forbud mot at studentene i undervisnings- eller eksamenssituasjoner bruker plagg som helt eller delvis dekker studentens ansikt. Et slikt forbud må være nøytralt og ikke-diskriminerende.»

Åpenhet og toleranse

Vi mener at denne muligheten til å forby bruk av nikab eller lignende er helt tilstrekkelig for å møte de situasjonene som kan oppstå ved universitetet. Ytterligere restriksjoner vil gå utover den åpenheten og toleransen for ulike livsvalg som bør prege høyere utdanning, og derfor fraråder UiO at dette innføres.

UiOs standpunkt bygger på et verdisyn der toleranse handler om å tåle religiøse, sosiale eller politiske synspunkt man ikke selv uten videre forstår eller deler.

Interessert i å lese mer om nikab og nikabforbud? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Nikab
  2. Kunnskapsdepartementet
  3. Universitetet i Oslo
  4. Likestilling