Debatt

Kort sagt, lørdag 4. desember

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Jernbaneutbygging i Oslo. Skrivekonkurranse for unge. Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Uten gyldig reguleringsplan kan vi ikke gå videre

Det er et stort engasjement om jernbaneprosjektet i Brynsbakken i Oslo. Vi forstår og deler frustrasjonen over at prosjektet nå må utsettes. Vi kan imidlertid ikke gå videre med utbyggingen før vi har en godkjent reguleringsplan. Det har vi dessverre ikke. At prosjektet derfor må utsettes, bør ikke komme som en overraskelse.

Arbeidet med reguleringsplanen for Brynsbakken har pågått i mange år, i nært samarbeid med Oslo kommune. Reguleringsplanen skulle vært vedtatt tidlig høst i 2020, men ble totalt åtte måneder forsinket. Først 24. mars i år mottok Bane Nor vedtak om reguleringsplan for prosjektet fra Oslo kommune.

Etter dette er vedtaket blitt påklaget. Denne klagebehandlingen er fortsatt ikke avsluttet. Oslo kommune har utsatt iverksettelse av reguleringsplanvedtaket etter forvaltningslovens paragraf 42. Det innebærer i praksis at vi ikke har en godkjent reguleringsplan før klagene er behandlet. Dette vet alle involverte i Oslo kommune.

Uten en gyldig reguleringsplan kan vi heller ikke gå videre i arbeidet med å bygge ut jernbanen i Brynsbakken.

Vi har gjennom hele prosessen vært klare overfor Oslo kommune på at konsekvensen av ikke å rekke et vedtak i henhold til fremdriftsplanen vil være en utsettelse av byggingen i Brynsbakken. Det er denne konsekvensen vi nå står overfor.

Det nye digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) skal bygges på den samme strekningen. Utbyggingen av Brynsbakken og ERTMS kan ikke bygges samtidig. Ettersom arbeidet med utbygging av Brynsbakken har stoppet opp, vil ERTMS bygges ut først. ERTMS er viktig for å gi en mer stabil jernbane, og innføring til Oslo S er planlagt til 2026.

Så snart vi har en godkjent reguleringsplan for utbyggingen i Brynsbakken, fortsetter vi arbeidet med å klargjøre utbyggingen av Brynsbakken til byggestart.

Bettina Sandvin, prosjektdirektør, Bane Nor


Hvorfor er skrivekonkurranser gull verdt?

For noen uker siden fikk en av mine elever telefon midt i norsktimen fra Aftenposten. Si ;D ringte for å gratulere med andreplassen. Noen timer senere tikket det inn en melding fra en elev i en annen klasse. Jammen var ikke hun også blitt oppringt med beskjed om at hun hadde kapret tredjeplassen!

«Hva skulle du ønske du visste?» var spørsmålet i konkurransen som hadde sparket i gang personlige og kreative tekster. Jeg hadde oppfordret en bråte elever til å sende inn til konkurransen, og det florerte med gode bidrag.

Sist lørdag sto tekstene på trykk, og vi har feiret i begge klassene denne uken. For det er en seier for flere enn vinnerne. Hele klassen har vært med på å lese hverandres tekster og kommet med nyttige tilbakemeldinger.

Skriveglede og engasjement er smittsomt, og elevene skjønner at det er fullt mulig å ta del i samfunnsdebatten. Når elever sender inn til Si ;D eller deltar i konkurranser, skjer det nemlig noe magisk: De oppdager at de har noe å melde. De blir skrivere for reelle mottagere.

Merete Henden, Mysen videregående skole, @Skrivelæreren


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Samferdsel
  3. Skrivekonkurranse
  4. Samfunnsdebatt