Debatt

Svekket returpraksis rammer dem som trenger asyl | Fabian Stang

  • Fabian Stang (H), statssekretær for innvandrings- og integreringsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet

At de som oppholder seg ulovlig i Norge må forlate landet og reise hjem, er hverken inhumant eller respektløst. Det er nødvendig

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I innlegget «Europamester i utvisning» kritiserer Helene Gundhus og Katja Franko ved Universitetet i Oslo effektiviteten i det norske returarbeidet. Både Politiets utlendingsenhet og Oslo politidistrikts arbeidsmetoder får gjennomgå. Skribentene kritiserer et viktig element i norsk asyl- og migrasjonspolitikk. En svekket returpraksis rammer dem som trenger asyl.

At de personene som hvert år sendes ut ikke har lovlig opphold, sier innlegget ingenting om. De opplyser heller ikke at de fleste som blir returnert, har fått sin søknad om beskyttelse og opphold behandlet minst to ganger av kompetente myndigheter.

Statssekretær Fabian Stang (H)

I stedet hevder de at man er «villig til å ofre rettssikkerhetsprinsipper for å oppnå fastsatte mål». De er i sin fulle rett til å være motstandere av norsk innvandringspolitikk. Men de burde ha vært mer åpne om at de kritiserer en politikk som har et bredt flertall i regjering og storting.

Hva ønsker de? En politikk der flere gis opphold uten asylgrunn eller en politikk der lovlig fattede asylavslag ikke følges opp?

Grundige systemer for asylbehandling

Å hevde at effektiviteten i returarbeidet går på bekostning av rettssikkerheten, tillit til politiet og barns rettigheter, er dristig og lite treffsikkert. Et slikt angrep på norske utlendingsmyndigheter er heller ikke særlig elegant.

Norge har grundige systemer for behandling av asylsøknader. Alle som søker, får en ryddig og rettferdig behandling i tråd med gode rettssikkerhetsprinsipper.

Skribentene har rett i én ting: Norge ligger langt fremme i å returnere personer som ikke er innvilget lovlig opphold her i landet. Det står det et bredt stortingsflertall bak.

Asylsystemets troverdighet

Vi skal hjelpe dem som trenger det. Retur av dem som ikke trenger beskyttelse, er grunnleggende for et fungerende asylinstitutt. Asylsystemets troverdighet er avhengig av at den som ikke får oppholdstillatelse, forlater Norge.

Rask retur av dem som ikke har krav på beskyttelse eller lovlig opphold, er en sentral og nødvendig del av en helhetlig flyktning-, migrasjons- og utlendingspolitikk.

At de som oppholder seg ulovlig i Norge må forlate landet og reise hjem, er hverken inhumant eller respektløst. Det er nødvendig. Signaler er viktige for asyltilstrømningen. Sås det tvil om norske myndigheters evne og vilje til å returnere avviste asylsøkere, kan vi raskt komme tilbake til situasjonen vi hadde i fjor høst. Slike tilstander er ingen tjent med.


Her kan du lese flere synspunkter om norsk asyl- og returpraksis:

Les også

  1. Redd Barna mener innesperring av barn på Trandum er klare lovbrudd

  2. Asylpolitikk uten dekning i vår forskning

  3. Aftenposten mener: Asylpolitikken er blitt bedre


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Asylpolitikk
  3. Asylsøkere
  4. Migrantkrisen i Europa