Debatt

«Donau» forlot Oslo med 532 jøder om bord. Hvilke advarsler hadde eksilregjeringen mottatt?

 • Christopher S. Harper
772 jøder ble sendt til utryddelsesleirer i Tyskland og Polen. Bare 34 menn overlevde. Alle de deporterte kvinner og barn omkom. Den mest kjente uttransporten fant sted da skipet «Donau» forlot Oslo 26. november 1942, skriver Christopher S. Harper.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
 1. august 1942 sendte minister Finn Koren i Bern en rapport til regjeringen i London om den pågående jødeutryddelsen. Signaturer viser at den ble lest av statsminister, utenriksminister og justisminister.

Arrestasjonen og deportasjonen av jødene regnes nå som den største enkelttragedien som rammet Norge under okkupasjonen.

772 jøder ble sendt til utryddelsesleirer i Tyskland og Polen. Bare 34 menn overlevde. Alle de deporterte kvinner og barn omkom.

Den mest kjente uttransporten fant sted da skipet «Donau» forlot Oslo 26. november 1942 med kurs for Stettin med 532 jøder om bord.

Hvilke informasjoner og advarsler hadde eksilregjeringen i London og hjemmefrontens ledelse mottatt før «Donau» dro?

London-regjeringen:

 1. august 1942 sendte minister Finn Koren i Bern en rapport til regjeringen i London: «Fra Polen kommer de grusomste beretninger om den behandling de ulykkelige jøder der er utsatt for og som så vidt forstås går ut på sluttelig å «likvidere» hele dette befolkningslag.»
Christopher S. Harper.

Minister Koren berettet videre at av de 100.000 jøder som bodde i Amsterdam ved krigens utbrudd «er et stort antall blitt bortført til ubestemt sted østover» og han opplyste at det var tyskernes hensikt å befri både Amsterdam og Holland for hele det jødiske element innen årets utgang (1942). Han rapporterte videre at et større antall jøder «vites med sikkerhet å være drept ved gass». Signaturer på rapporten viser at den ble lest av statsminister, utenriksminister og justisminister. Allerede sommeren 1942 meldte ledende engelske aviser om utryddelsen av jødene i de tyskokkuperte områdene.

Tidlig ble antall drepte oppgitt til én million. Særlig illevarslende var en leder i The Times 3. august 1942 som kommenterte deportasjonene av jødene fra Frankrike og betegnet denne deportasjonen som bevis for nazistenes hensikt om å fjerne alle jødene fra Europa.

 1. november 1942 mottok utenriksminister Trygve Lie en inntrengende henstilling fra World Jewish Congress i London om å gjøre noe for å stanse deportasjonen av jødene fra Norge. Trygve Lie svarte at den norske regjering ikke anså det nødvendig å oppfordre den norske befolkning til å «fullfill their human duty towards the Jews in Norway.»

Det kan ikke sees av referatene fra regjeringskonferansene i London at rapporten fra minister Koren eller informasjonene fra annet hold ble behandlet. Videre er det ikke dokumentert at London-regjeringen informerte hjemmefronten om informasjonen om jødenes utsatte stilling som den hadde mottatt. Heller ikke fant den øyensynlig det nødvendig å be om en vurdering om jødenes stilling i Norge fra hjemmefronten.

Hjemmefrontens ledelse

Det må ansees som sikkert at ledende personer i hjemmefrontens ledelse i september 1942 ble informert om Wannsee-konferansen i Berlin i januar 1942. Det var her beslutning om den totale utryddelsen av jødene i de tysk okkuperte områdene skjedde. Informasjonen ble formidlet av den tyske grev Helmuth Moltke som hadde en norsk kontakt og som videreformidlet budskapet til ledende personer i hjemmefronten. Moltke kunne, naturlig nok, ikke angi når en aksjon i Norge ville finne sted, men hans advarsel var klar.

Det kan ikke sees at hans advarsel ble gitt til regjeringen i London eller til ledelsen i det jødiske miljøet i Norge. På dette tidspunkt hadde trakasseringen av jødene tiltatt med J-stempling av ID-kort, spørreskjema for jøder i Norge og vilkårlige arrestasjoner av mannlige jøder.

I den senere tid er synspunkter om disse instansene burde, og kunne, ha handlet annerledes, fremmet. Slike spørsmål er vanskelige å forholde seg til. Det er imidlertid ikke noe nytt at historiske handlinger og aktører utsettes for kritikk av ettertiden.

Debattinnlegget er et sammendrag fra en artikkel i Samtiden 1/2015

Les også

 1. 72 år etter deportasjonen med DS «Donau» hedres den siste overlevende, Samuel Steinmann

 2. Mange varslet jødene

 3. Holocaust er min historie

Les mer om

 1. Debatt
 2. Andre verdenskrig
 3. Donau
 4. Historie