Debatt

Mytene om innvandring

 • Øystein Steiro Sr.

Om nåværende asylpolitikk får fortsette vil befolkningssammensetningen i Norge bli snudd fullstendig på hodet, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsbilde. NTB Scanpix

Det er vanskelig å tro at flertallet ville ønsket en fortsatt rødgrønn innvandringspolitikk hvis de visste hva som egentlig er i ferd med å skje.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innvandrings— og asylpolitikken er viktig fordi den vil avstedkomme omfattende samfunnsmessige endringer. Desto mer betenkelig er det at den først og fremst hviler på løse antagelser, myter og politisk styrt informasjon som følgende:

Norge etterlever kun sine forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler.

Det er ikke riktig. I forhold til folketallet har Norge, sammen med Sverige, den høyeste innvandringen i Europa både totalt og når det gjelder innvandrere av ikke-vestlig bakgrunn. Våre naboland Finland og Danmark er tilsluttet de samme internasjonale avtalene som Norge, men har langt lavere innvandring. Dette er grundig dokumentert i FN-organet UNHCRs asylstatistikk.

De som får innvilget asyl er forfulgte i sine hjemland.

Noen er det. Mange av dem som får asyl er det ikke. Humanitære grunner tolkes vidt, og praktiseringen av asylinstituttet har i stor grad vært politisk styrt. Det er trolig dekning for å påstå at så mye som over 90 prosent av asylsøkerne innen enkelte grupper, hovedsakelig er økonomiske flyktninger som søker en bedre fremtid i Norge enn de kan få i sine hjemland. I 2012 manglet 94,1 prosent identifikasjonspapirer og fikk sannsynliggjort sin identitet.

Øystein Steiro Sr., leder, Internasjonalt utvalg, Fremskrittspartiet Privat

Innvandrerne representerer et gjennomsnitt av befolkningen . Det er selvsagt ikke riktig. I forhold til resten av befolkningen har innvandrerne betydelig høyere forbruk av sosiale goder og velferdsytelser. OECD-rapporten International Migration Outlook 2013, viser at Norge er blant de tre landene i Europa som yter mest til innvandrerne. I forhold til resten av befolkningen er innvandrerne samtidig tre ganger så sterkt representert i kriminalstatistikken.

Innvandrerne er nødvendige for å holde hjulene i gang i Norge.

Les også

Innvandring truer ikke norsk kultur

Det har selvfølgelig heller aldri vært riktig, noe Brochmann-utvalgets rapport har dokumentert. Og som Finansavisen avdekket ved å bruke Statistisk sentralbyrås egne tall, vil hele oljeformuen på 4100 milliarder kroner gå med i trygder og overføringer til innvandrerne dersom innvandringen får fortsette slik som nå. Det er mange driftige innvandrere av ikke-vestlig bakgrunn, men som gruppe innebærer denne innvandringen en enorm belastning for samfunnsøkonomien. Endringene vil bli marginale.

Det er feil. Om nåværende asylpolitikk får fortsette vil befolkningssammensetningen i Norge bli snudd fullstendig på hodet. På grunn av innvandrernes høye fødselsrater, vokser innvandrerbefolkningen eksponentielt samtidig som den norske befolkningen vil forbli konstant fordi etniske norske kvinner i snitt får færre enn to barn.

Les også

Økt innvandring er nødvendig for demokratiet

De demografiske prognosene utarbeidet av Statistisk sentralbyrå innebærer at befolkningen i Norge vil øke til 13,3 millioner innbyggere i 2100. Etnisk norske vil utgjøre et mindretall på 4,3 millioner. Innvandrere fra ikke-vestlige land vil utgjøre et flertall på 5,7 millioner.Man kan mene hva man vil om innvandringen, men dette er de demografiske og økonomiske realiteter med hensyn til hva som kommer til å skje dersom den rødgrønne innvandringspolitikken får fortsette slik som nå. Dette kommer dårlig frem i det offentlige ordskiftet. Det er vanskelig å tro at et flertall av den norske befolkningen ville ønsket en slik utvikling dersom de var klar over hva som egentlig er i ferd med å skje.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Innvandrings- og integreringspolitikken kan bli mer effektiv. Velferdsstaten kan spare store penger. Her er hvordan.

 2. POLITIKK

  For første gang i Norge: Flere innvandrervelgere enn førstegangsvelgere

 3. KRONIKK

  Sp har strengere innvandringspolitikk enn Frp | Torstein Ulserød

 4. KRONIKK

  Oppskriften for å begrense radikalisering av flyktninger er ganske enkel

 5. POLITIKK

  Høyre-utvalg lanserer handlingsregel for å redusere innvandringen

 6. NORGE

  Når blir vi 6 millioner innbyggere i Norge? SSB svarer klokken 10.