Regjeringens inndeling av smittesoner i Sverige er for grovmasket | Petter Halvorsen

  • Petter Halvorsen
    Petter Halvorsen
Akkurat nå er Gotland det eneste stedet i Sverige nordmenn kan reise uten å risikere karantene.

Opphold på egen hytte i Sverige bør aksepteres så lenge man ikke interagerer med det svenske samfunnet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Personer som jobber i samfunnsviktige yrker, har med rette fått ros. Det er ille nå å se at med dagens smittevernsregime, blir de samme gruppene straffet uforholdsmessig hardt.

Mange kan reise på hytta i Sverige for så å «ta en karantene» med hjemmekontor. Det er ikke et alternativ for helsearbeidere, butikkmedarbeidere og andre i kritiske funksjoner. De er også ofte bundet av skiftarbeid og rigide ferieordninger.

Den offisielle aksepten av stadige brudd på smittevernsregimet er et retningsskifte. Tilliten til demonstranter og solhungrige på overfylte badeplasser bør også gjelde andre.

Les også

FHI mente hytteeiere i Sverige kunne få reise til egen eiendom. Helsedirektoratet og regjeringen prioriterte annerledes.

Urimelig frihetsberøvelse

Det åpnes for at den enkelte i større grad kan gjøre egne vurderinger og tilpasninger til hvordan smittevernet best bør ivaretas.

Myndighetene bør ha tillit til befolkningen. Familier som har investert flere års feriebudsjett i fritidsboliger i grensetraktene i Sverige, opplever fortsatt den urimelige frihetsberøvelsen som hytteforbudet i påsken utgjorde.

Nordmenn kan pr. i dag reise til de grønne områdene uten å risikere karantene. Kartet bygger på et sett kriterier som vurderer smitterisiko.

Makskrav til «åpne» områder er fornuftig. De fleste har forståelse for og underordner seg dette. Men regjeringens inndeling av smittesoner i Sverige, er for grovmasket. Å likestille landsdelshovedstaden Göteborg med småkommunene Strømstad og Tanum blir feil.

Turer til nordre Bohuslän kan enkelt gjennomføres uten å omgås en eneste svenske/smittebærer. Opphold på egen hytte bør aksepteres så lenge man ikke interagerer med det svenske samfunnet. Det vil være av stor verdi for dem det gjelder. Nødvendig handling kan lett gjøres i Halden, 10–20 minutter unna.

Les også

Tegnell mener norske reisekrav er problematiske

Diktaturlignende regulering

Ti dager i karantene selv uten å ha vært i nærheten av å påføre seg smitte, oppleves som en integritetskrenkelse. Å bli hjemme og bidra til overfylte sol- og badesteder virker absurd. Særlig blir dette et paradoks når myndighetene baserer seg på tillit for reiser gjennom Sverige mellom Norge og Danmark eller Gotland. Samme for karantenereglene ved utenlandsopphold.

En bekreftelse avgitt ved grensepasseringen bør være tilstrekkelig.

Et velfungerende, demokratisk samfunn må ha et tilstrekkelig finmasket regelverk. Først da vil reglene oppfattes rimelige og forståelige.

Frihet under ansvar styrker samfunnet. Diktaturlignende regulering gjør det motsatte. Sjokket over covid-19-pandemien legitimerer ikke lenger de grove inndelingene myndighetene velger. Vi forventer en sterkere innsats av et statsapparat som etter 12. mars er blant få som har vært vernet mot oppsigelser og permisjoner.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter