Debatt

«Helene sjekker inn» – hvor går grensen? | Berit Støre Brinchmann

 • Berit Støre Brinchmann
  Berit Støre Brinchmann
  Professor ved Nord universitet og Nordlandssykehuset og medlem av Rådet for sykepleieetikk

Er det etisk riktig å utsette sårbare, ikke samtykkekompetente personer for eksponering på denne måten? spør innleggsforfatteren om NRK-programmet om yngre demente. Foto: NRK

Hvordan kan vi vite at disse menneskene faktisk ønsker å delta i et TV-program?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg så nylig en episode av den populære NRK-serien «Helene sjekker inn». Vi møtte beboere, pårørende og ansatte på en institusjon for yngre demente.

Det gjorde inntrykk å se en kvinne i 50-årene som ikke husket hvor gammel hun var. En beboer var redd for vann og ville ikke dusje. En annen hadde mistet språket. Det var vondt å se at han ikke kjente igjen sine nærmeste.

Berit Støre Brinchmann er professor ved Nord universitet og Nordlandssykehuset og medlem av Rådet for sykepleieetikk.

Slike TV-programmer er nyttig folkeopplysning. Det er viktig med informasjon om at også yngre mennesker kan rammes av demens.

Krenkende

Programmet har skapt stor debatt i min omgangskrets. Jeg kjenner ingen som ville ha ønsket å delta i et lignende program. Jeg håper inderlig at mine pårørende ikke ville samtykket til filming på mine vegne, dersom jeg noen gang skulle havne i en slik situasjon.

For meg ville det være krenkende, og gå ut over min integritet.

Er det etisk riktig å utsette sårbare, ikke samtykkekompetente personer for eksponering på denne måten? Hvordan kan vi vite at disse menneskene faktisk ønsker å delta i et TV-program?

Les også

Elise (12) hadde verdens beste pappa. Så fikk han Alzheimer.

«Kan oppleves som belastende»

I 2010 uttalte Helsetilsynet seg vedrørende filming av pasienter:

«Pasienter bør ikke filmes i en behandlingssituasjon ... Bare det å måtte ta stilling til spørsmålet om å medvirke kan oppleves som belastende. Det å si nei vil kunne kreve mot og styrke som en pasient kanskje ikke har. Når det er pårørende som skal samtykke på vegne av pasienten vil de komme i tilsvarende klemme, da de ikke ønsker å bli oppfattet som vanskelige. Det vil også kreve stort mot av pasient/pårørende å nekte visning av en produksjon som andre har nedlagt et betydelig arbeid i.»

Rådet for legeetikk (2004) har også uttalt seg kritisk:

«.. Fjernsynet bryter radikalt med kravene til vern om det private, et helt sentralt hensyn ivaretatt av taushetsplikten (…) det kan reises tvil om frivilligheten til pasientene som bes om samtykke i en situasjon mens de er avhengige og trenger helsehjelp (…) det er uoversiktlig både for pasient og behandler hvilke konsekvenser en eksponering i fjernsynsmediet har.»

Beskytte pasientene

Forskere som ønsker å studere pasienter, er underlagt strenge forskningsetiske normer og regler. Alle forskningsprosjekter der pasienter og sårbare grupper er involvert, krever godkjennelse i regional etisk komité, og det er meldeplikt til Norsk senter for forskningsdata (NSD).

I tillegg kreves samtykke fra institusjonsledelse og fra pasient og/eller pårørende dersom pasienten er mindreårig eller ikke samtykkekompetent.

Hensikten med disse bestemmelsene er å beskytte pasienter og pårørende mot forskning som kan være til skade. Hensynet til den enkelte veier alltid tyngre enn forskningens samfunnsnytte.

Hensynet til enkeltpersoner først

Jeg har forståelse for at ledere og ansatte kan mene at filming på arbeidsplassen kan skape blest og oppfattes som reklame.

Hensynet til enkeltpersoner som blir eksponert, må imidlertid alltid komme først.

Filming i institusjoner bør etter min mening underlegges minst like strenge retningslinjer og etiske normer som forskningsprosjekter der pasienter eller beboere inngår.

 1. Les også

  Slik svarer NRK på kritikken: Vår journalistikk produseres ikke i et regelløst tomrom

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. NRK
 2. Demens
 3. Etikk
 4. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  NRKs journalistikk produseres ikke i et regelløst tomrom

 2. NORGE
  Publisert:

  Sykehjem får ikke hjelp til å isolere koronasyke med demens –nå kan de stenges inne på sitt eget rom

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 3. juni

 4. NORGE
  Publisert:

  Sykehjemmene isoleres: Anmoder besøkende om å bli hjemme

 5. OSLO
  Publisert:

  Oslo har valgt ut fem sykehjem som skal få vaksinen i romjulen. Den første dosen settes trolig mandag.

 6. KRONIKK
  Publisert:

  «Slitsomt» «Ubehagelig» «Plagsomt» Slik beskriver Utøya-overlevende møtet med mediene etter 22. juli.