Barnevernet vet ikke nok om barna de tar ut av hjemmet. Dobbel omsorgssvikt for sårbare barn. | Inga Bejer Engh

  • Inga Bejer Engh
Å flytte et barn ut av hjemmet er inngripende. Myndighetene må vite hvilke behov barnet har, mener barneombud Inga Bejer Engh.

Barn som flyttes ut av hjemmet, må få rett til å få undersøkt helsen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Inga Bejer Engh er barneombud.

I sin nyttårstale 1. januar i år etterlyste statsminister Erna Solberg flere suksesshistorier i barnevernet. Hva må regjeringen gjøre i 2020 for at dette skal bli en realitet?

Hvert år opplever mange barn så alvorlig omsorgssvikt i hjemmet at de må flyttes i fosterhjem eller på institusjon. Gjennom mine år som dommer, og nå som barneombud, har jeg møtt mange av disse barna. Ofte har jeg stilt meg spørsmålet:

Hvordan skal barnet få god nok omsorg når nye omsorgsgivere ikke vet nok om hvilke behov barnet faktisk har?

Les også

Professor: – Norsk barnevern er i front med barns rettigheter. Det kan virke som om vi har fått svi for det.

Manglende kunnskap

Forskning viser at dette svært ofte er barn med store, uavdekkede behov, både hva gjelder psykisk og fysisk helse, tannhelse, læring og sosial utvikling. Til tross for dette har vi ikke et system som sikrer kunnskap om hvordan barnets oppvekst har påvirket barnets helse.

Manglende kunnskap kan medføre følgefeil med alvorlige konsekvenser, både for det enkelte barn og for samfunnet. Hvis myndighetene ikke selv vet nok om barna når omsorgen overtas, får heller ikke nye omsorgsgivere tilstrekkelig kunnskap til å ivareta barna på en god måte. Ofte betyr dette at barnet må flytte. Gang på gang.

Jeg har selv snakket med barn som har flyttet både seks og syv ganger. Hele 40 prosent av fosterfamiliene sprekker, ofte fordi barnet har komplekse utfordringer.

Les også

Hvorfor skal biologi være viktigst i barnevernssaker?

Koster samfunnet dyrt

Barn på institusjon har ofte bodd i en rekke fosterhjem før de ender på institusjon. At myndighetene ikke klarer å sikre en god omsorg i fosterhjem, påfører ikke bare det enkelte barn store lidelser. Dette koster samfunnet dyrt. De fleste fosterhjem er tilnærmet «gratis», sammenlignet med en institusjonsplass til rundt fire millioner kroner i året.

Med god kartlegging ville færre barn endt opp på institusjon. Enda færre i enetiltak.

At myndighetenes omsorgsansvar innebærer en plikt til å skaffe seg informasjon om barnets helse, er i dag ikke tilstrekkelig forstått. Dette til tross for at det følger av FNs barnekonvensjon at staten plikter å treffe alle egnede tiltak for å forbedre helsen til barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Derfor har jeg i høring til ny barnevernlov foreslått at barn som flyttes ut av hjemmet, får rett til å få undersøkt helsen.

Les også

Gro Hillestad Thune: – Barn trenger trygghet og voksne som kan samarbeide. Ikke rettssaker.

Barnevern og helsevesen må samarbeide

Barnevernstjenesten kan ikke bære det offentlige omsorgsansvaret alene. Uten at helsemyndighetene bidrar med sin kompetanse ved en slik kartlegging, vil ikke omsorgsansvaret kunne utøves på en forsvarlig måte. Barnevern- og helsetjenesten må derfor samarbeide.

Noen har spurt om en slik kartlegging vil hjelpe. Det er som å spørre om blodprøver virker. Kartleggingen er en forutsetning for å finne ut hva som er riktig hjelp til det enkelte barnet. Dette er barn som myndighetene har lovet et bedre liv ved å flytte dem ut av sine hjem.

Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og helseminister Bent Høie (H): Nå har dere mulighet til å skape nye suksesshistorier ved å faktisk etterleve omsorgsansvaret.

Jobben er ikke ferdig den dagen barnet flyttes ut av en utrygg omsorgsbase. Det er da arbeidet skal begynne.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter